Aktualność

Utworzono: poniedziałek, 16. Marzec 2020 - 11:34
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 16. Marzec 2020 - 11:34

Uprzejmie informujemy, że realizowana jest kolejna edycja przyznawanej corocznie Nagrody Naukowej Miasta Poznania i stypendiów dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.  

Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Naukowej oraz stypendiów przysługuje: Radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, działającym w Poznaniu stowarzyszeniom i fundacjom zajmującym się nauką, szkołom wyższym, instytucjom i jednostkom naukowym oraz dotychczasowym laureatom Nagrody Naukowej Miasta Poznania.  

Obowiązujące przy zgłaszaniu kandydatów do nagrody i stypendium formularze wniosków dostępne są na stronie :https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-rozwoju-miasta-i-wspolpracy-miedzynarodowej,3/

Wnioski należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Poznania – Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań lub złożyć osobiście w sekretariacie Wydziału przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu w terminie do dnia 30 kwietnia  2020 r.  

Nagrody i Stypendia przyznaje Kapituła powołana przez Radę Miasta Poznania.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych