Aktualność

Utworzono: czwartek, 8. Czerwiec 2017 - 8:26
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 6. luty 2018 - 9:42

25.05.2017 - rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

03.07.2017 r. - koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

do 07.07.2017 r. - udostępnienie kandydatom informacji o wynikach I tury kwalifikacji

14.07.2017 r. (do godz. 13:00) - ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych w I turze kwalifikacji, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

17.07.2017 r. - publikacja I list przyjętych na studia

19.07.2017 r. - ostateczny termin poszerzenia preferencji przez osoby nieprzyjęte na żaden kierunek w I turze o kierunki, na których są wolne miejsca

20.07.2017 r. - udostępnienie kandydatom informacji o wynikach II tury kwalifikacji

21.07.2017 r. (do godz.13:00) - ostateczny termin złożenia aktualnego podania dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych w II turze kwalifikacji, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

24.07.2017 r. - publikacja II list przyjętych na studia

05.09.2017 r. - rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji kandydaci składają komplet wymaganych dokumentów w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technoligii Chemicznej przy ulicy Berdychowo 4 w Poznaniu w wyznaczonych terminach.

Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. Należy jednak pamiętać, że dostarczone powinny być oryginały dokumentów w celu sporządzenia poświadczonych kopii lub dokumenty poświadczone notarialnie.

Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. W takim przypadku należy upewnić się, że w teczce znajduje się wymagany komplet dokumentów wraz z poświadczonymi notarialnie kopiami dowodu osobistego, świadectwa dojrzałości.

Wymagane dokumenty:  https://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/wymagane-dokumenty

 

Adres do wysyłki:

Centralna Komisja Rekrutacyjna

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych