Aktualność

Utworzono: środa, 19. Wrzesień 2018 - 9:18
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19. Październik 2018 - 8:18

UWAGA STUDENCI!!!

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Nowa forma składania wniosków stypendialnych on-line z przyczyn technicznych niestety nie zostanie jeszcze uruchomiona w tym roku akademickim.
Powracamy więc do poprzedniego sposobu ubiegania się o stypendium. Informacje na głównej stronie PP będą aktualizowane na bieżąco.
Terminy i miejsca składania wniosków :

*12 października (studia stacjonarne), pok. 214 – budynek WBMiZ – II piętro  - TYLKO stypendia socjalne

* 12 października (studia stacjonarne) pok. 212 - budynek WBMiZ - II piętro - stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomogi

*13 października (studia niestacjonarne) - pok. 17 w Zintegrowanym Centrum Obsługi

Przypominamy, że dnia 1 października br. w związku ze spotkaniami organizacyjnymi dla studentów 1 roku dziekanat jest NIECZYNNY.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych