Aktualność

Utworzono: czwartek, 4. Październik 2018 - 13:50
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4. Październik 2018 - 13:50

UWAGA!!!

Prosimy  pracowników i doktorantów o uzupełnienie publikacji punktowanych MNiSW od roku 2017 (początku przyszłej ewaluacji). Może to być punktem wyjścia do przypisania pracownika do danej dyscypliny.
W najbliższym czasie pracownicy Wydziału poproszeni będą o wybór zaktualizowanych dyscyplin naukowych lub artystycznych, które zwiążą ich na co najmniej 2 lata (art. 343 pkt. 7 Ustawy o finansowaniu nauki).
Kluczowe zatem staje się przeprowadzenie analizy publikacyjnej pracowników w oparciu o publikacje w SIN i nowe Rozporządzenie w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia-nauka/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-20-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-dziedzin-nauki-i-dyscyplin-naukowych-oraz-dyscyplin-artystycznych.html
co będzie miało przełożenie na ocenę Uczelni w przyszłej ewaluacji (2017 - 2020).

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych