Aktualność

Utworzono: wtorek, 6. Listopad 2018 - 8:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 6. Listopad 2018 - 8:24

W roku akademickim 2018/2019, aby zaliczyć przedmiot "Usługi biblioteczne i informacyjne" należy:

1.Zalogować się na platformę moodle.put.poznan.pl, wybrać zakładkę Biblioteka i kurs: "Usługi biblioteczne i informacyjne" .

2. Zapoznać się z kursem.

3. W terminie od 07.01.2019 - 04.02.2019 podejść do rozwiązania testu zaliczeniowego. Losowanych jest kolejno pięć pytań.

4. Aby zaliczyć należy mieć co najmniej 3 poprawne odpowiedzi.Na rozwiązanie testu są 4 minuty.

5. Jeśli za pierwszym razem nie uda  się osiągnąć wymaganej liczby punktów można podejść drugi raz po pół godzinie. Są dwie próby. Liczy się najwyższa ocena.

6. Aby móc otworzyć test zaliczeniowy konieczne jest ukończenie kursu. Oznacza to, że każdy z punktów w kursie musi być przeczytany.

7. Po rozwiązaniu testu  wynik  podany automatycznie.

8. Studenci z indeksami elektronicznymi zostaną powiadomieni o wpisie poprzez system e-proto.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych