Aktualność

Utworzono: poniedziałek, 4. luty 2019 - 9:51
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4. luty 2019 - 9:51

W dniu 25 stycznia 2019 roku odbyło się posiedzenie Dziekańskiej Komisji ds. Nagród, która dokonała oceny prac dyplomowych, zgłoszonych na konkurs o nagrodę Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania za wyróżniające się prace dyplomowe.

Komisja obradowała w składzie:

1. prof. dr hab. Ewa Stachowska – przewodnicząca,

2. dr hab. inż. Maciej Tabaszewski prof. PP – członek,

3. dr hab. inż. Anita Uściłowska, prof. PP – członek,

4. dr inż. Piotr Siwak – członek,

5. dr inż. Krzysztof Żywicki – członek.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych