Aktualność

Utworzono: środa, 27. luty 2019 - 7:51
Ostatnia modyfikacja: środa, 27. luty 2019 - 7:52

UWAGA !!!

Informacja dotyczy studentów przyjętych na I rok / II stopnia  od semestru letniego 2018/19

Studenci zainteresowani otrzymaniem pomocy materialnej zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów stypendialnych  w terminie do 04 marca br.

Informacje o świadczeniach pomocy materialnej dostępne są  na stronie: www.put.poznan.pl/pomoc-materialna/pomoc-materialna-dla-studentow

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych