Aktualność

Utworzono: czwartek, 30. Maj 2019 - 11:37
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 30. Maj 2019 - 11:37

Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Rynek pracy w erze gospodarki 4.0. Wpływ cyfrowej rewolucji na przemysł motoryzacyjny w Europie” która odbędzie się we wtorek 4 czerwca 2019 r. o godz. 10.30 w Instytucie Zachodnim w Poznaniu (ul. Mostowa 27a)

 Podczas konferencji postaramy się odpowiedzieć na pytania: w jaki sposób możliwa jest maksymalizacja zysków i minimalizacja strat wynikających z rewolucji cyfrowej dla rynku pracy? Czy przeważą negatywne efekty takie jak „technologiczne bezrobocie” i polaryzacja rynku pracy, czy może korzyści długoterminowe związane ze wzrostem wydajności i powstawaniem nowych stanowisk? Jaki powinien być europejski model transformacji do gospodarki 4.0 w obliczu globalnej konkurencji ze strony USA i Chin? Jakie synergie są możliwe pomiędzy modelami: europejskim, amerykańskim i chińskim? Czy cyfryzacja może rozwiązać współczesne problemy europejskiej gospodarki? Czy cyfrowa rewolucja w przemyśle motoryzacyjnym stanowi szansę na zmianę modelu rozwojowego państw Europy Środkowej i Wschodniej, bazującego na niskich kosztach pracy?

Język konferencji: polski i angielski (zapewniamy tłumaczenie symultaniczne)

Pełen program wydarzenia jest dostępny na naszej stronie internetowej: https://bit.ly/2K8tVEO

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych