Aktualności

Utworzono: 20.01.08 07:44
Ostatnia modyfikacja: 20.01.08 07:44

Oddział PAN w Poznaniu ogłosił VIII edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2019 r., której wiodącym autorem jest doktorant z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej.

Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach tematycznych, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:

- nauki humanistyczne i społeczne,

- nauki biologiczne i rolnicze,

- nauki ścisłe i nauki o Ziemi,

- nauki techniczne,

- nauki medyczne.

Pięcioosobowe zespoły oceniające dla ww. obszarów będą nominowały do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne. Ponadto każdy zespół oceniający będzie mógł przedstawić jedną pracę do wyróżnienia bez nagrody pieniężnej. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci nagród pieniężnych zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu.

Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie do 10 marca 2020 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu (regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie www Oddziału (http://poznan.pan.pl/ ).

W załączeniu regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 20.01.10 10:24
Ostatnia modyfikacja: 20.01.10 10:24

Została uruchomiona procedura składania wniosków o nagrody Ministra (rozporządzenie w załączeniu) i nagrody specjalne rektora (Regulamin w załączeniu).

W związku z tym, że wnioski muszą być opiniowane przez Radę Wydziału, prosimy o dostarczenie pełnej dokumentacji najpóźniej do poniedziałku 17 lutego br. do Sekretariatu Wydziału (pok. 224).

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 20.01.15 13:45
Ostatnia modyfikacja: 20.01.15 13:46

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach „Wniosek ERC krok po kroku” organizowanych przez Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN.

Warsztaty adresowane są do osób, które zamierzają złożyć wniosek do jednego z konkursów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Tematem warsztatów będzie przygotowanie wniosku do konkursu ERC. W trakcie spotkania poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

  • Jak skonstruować projekt spełniający wymogi ERC?
  • Jak sformułować opis projektu w sposób odpowiadający strukturze wniosku?
  • Jak zaprezentować własne dokonania naukowe.
  • Jak skalkulować wiarygodny i wykonalny budżet w projekcie ERC?

Warsztaty obejmą część teoretyczną, a także szereg ćwiczeń, mających na celu zastosowanie nabytej wiedzy w praktyce. Liczba miejsc jest ograniczona.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak rejestracja jest obowiązkowa. 

Pierwsze z serii warsztatów planowanych w 2020 r. odbędą się 13 lutego 2020 (czwartek) w godzinach 9:30 – 15:30 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Chęć udziału w szkoleniu można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/oZAGNbrRu4hMf4sJA.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 3 lutego 2020 (poniedziałek) do godziny 13:00. Informacja o przyjęciu na warsztaty zostanie wysłana do uczestników najpóźniej na tydzień przed warsztatami.

Szczegóły i pytania: doskonalosc@pan.pl lub +48 22 182 60 80.

Więcej informacji dotyczących serii warsztatów znajda Państwo na następujących stronach: https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2867-warsztaty-erc-krok-po-kroku-rusza-rejestracja (PL) i https://institution.pan.pl/index.php/428-registration-for-the-series-of-step-by-step-erc-workshop-has-just-begun (ENG)

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 20.01.15 13:50
Ostatnia modyfikacja: 20.01.15 13:50

W imieniu Pana Prorektora ds. edukacji ustawicznej, prof. dra hab. inż.Teofila Jesionowskiego zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 21 stycznia br. o godz. 16 w Centrum Wykładowym (Aula Magna).

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 20.01.17 09:19
Ostatnia modyfikacja: 20.01.17 10:09

W dniach 27.02-01.03.2020r. w Łodzi odbędą się Mistrzostwa Polski Pracowników Szkół Wyższych w Piłce Siatkowej.

Nie może nas tam zabraknąć!

Wszystkich chętnych do reprezentowania Politechniki Poznańskiej –kobiety i mężczyźni, amatorzy i osoby z przeszłością siatkarską – serdecznie zapraszamy!

Jaki warunek należy spełnić? Wystarczy być pracownikiem lub doktorantem Politechniki Poznańskiej!

Gwarancja dobrej zabawy i odrobina adrenaliny gwarantowana!

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Łukaszem Murdzia, tel:  880-345-260 lub Anną Piechowiak, tel: 61665 3177 (pokój 204 BM budynek z zegarem).

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 20.01.20 12:47
Ostatnia modyfikacja: 20.01.20 12:48

Zapraszamy na dwie konferencje:

1. Analiza Zagadnienia, Analiza Wyników - Wystąpienie Młodego Naukowca - Edycja II http://www.creativetime.pl/wmn2020.html.
Konferencja organizowana jest w kwietniu w pięciu miastach pod hasłem: "Doskonal swoje prezentacje i wystąpienia".

Rekrutacja do 24.01.2020 r.

2. Dokonania Naukowe Doktorantów VIII Edycja - Konferencja Młodych Naukowców. 
Kraków - 25.04.2020 r.  oraz Warszawa 9.05.2020 r.

https://www.doktorant.com.pl/index.php/2020-dnd-8

Rekrutacja do 31.01.2020 r.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 20.01.20 13:59
Ostatnia modyfikacja: 20.01.20 13:59

"Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych", 27-29 maja 2020r., Rytro k/Nowego Sącza.

Terminarz XXIX Konferencji Naukowo-Technicznej.

- 31.01.2020r. - przysłanie streszczenia artykułu (do 1 strony A4), wraz z tytułem w języku polskim i angielskim,

- 20.02.2020r. - przysłanie pełnej wersji artykułu,

- 11.04.2020r. - recenzje, kwalifikacja artykułów przez Radę Programową, poinformowanie Autorów o zakwalifikowaniu do druku.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji dostępne są na stronie:
www.komel.katowice.pl/tekst/pemine.html

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 20.01.27 08:15
Ostatnia modyfikacja: 20.01.27 11:02

Szanowni Państwo,

w imieniu Pani Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Aliny Dudkowiak przekazujemy informację o możliwości zgłaszania tematyk badawczych na rok akademicki 2020/2021, a tym samym chęci objęcia funkcji promotora w Szkole Doktorskiej.

Uprzejmie prosimy, aby osoby zainteresowane przesyłały tematyki badawcze (po akceptacji bezpośredniego przełożonego, kierownika, dyrektora) z zakresu Inżynierii Mechanicznej bezpośrednio do prof. Michała Wieczorowskiego (jako przedstawiciela naszej dyscypliny w Radzie Naukowej Szkoły Doktorskiej) w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2020 r.

Po tym terminie tematyki badawcze zostaną poddane opiniowaniu przez Dyrektorów Instytutów i Szefa Dyscypliny. Następnie lista tematów zostanie umieszczona na stronie Szkoły Doktorskiej dla potencjalnych doktorantów.

 

Pliki:
ZałącznikWielkość
Plik 200127110238_tematyka_badawcza_2020_2021.xlsx11.77 KB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 20.01.07 08:33
Ostatnia modyfikacja: 20.01.07 08:35

Od dnia 1 stycznia 2020 roku Kierunek INŻYNIERIA MATERIAŁOWA prowadzony jest na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej.

✔️W celu załatwienia spraw studenckich (dotyczy Studentów kierunku Inżynieria Materiałowa), należy zgłaszać się do Pani Edyty Domicz - Zintegrowane Centrum Obsługi (parter) pokój nr 17.
Dziekanat dla studentów stacjonarnych czynny jest od wtorku do piątku w godzinach: 9:30 – 13:30.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 20.01.27 10:46
Ostatnia modyfikacja: 20.01.27 10:46

Od roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Poznańskiej działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Biuro we współpracy z Pełnomocnikiem rektora ds. osób niepełnosprawnych udziela wsparcia w procesie kształcenia: studentom, doktorantom, a także pracownikom z niepełnosprawnościami.

Biuro mieści się w pokoju nr 7 (budynek z zegarem) i jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzianch 8.00-12.00., nr telefonu 61 665 29 58, mail: bon@put.poznan.pl.

 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 20.01.07 09:11
Ostatnia modyfikacja: 20.01.07 09:11

Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej uprzejmie informuje, że została ogłoszona kolejna, XIII edycja Konkursu PTIB i 31 stycznia 2020 r. upływa termin zgłaszania prac magisterskich na konkurs na najlepszą pracę magisterską z dyscypliny inżynierii biomedycznej obronioną w 2019 roku.

Serdecznie zapraszamy absolwentów inżynierii biomedycznej do wzięcia udziału w naszym Konkursie.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem oraz kartą zgłoszenia (formularzem zgłoszeniowym) zamieszczone są na stronie internetowej
Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej : http://ptib.ibib.waw.pl

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 20.01.07 12:13
Ostatnia modyfikacja: 20.01.07 12:13

Dotyczy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Dnia 16 stycznia br. o godzinie 8:00 w Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii PP odbędzie się zebranie organizowane i prowazone przez Uczelnianą Komisję Wyborczą w celu wybrania elektrorów.

Szczegółowe informacje w załączeniu.

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 200107121329_zebrania_ukw-1.pdf217.23 KB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych