Postępowania awansowe: Doktoraty

mgr inż. Karol Grochalski
Kompensacja wpływu warunków termicznych na profilometryczne pomiary nierówności powierzchni
Compensation of the thermal conditions influence on the profilometric surface asperities measurements

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Bartosz Gapiński, Politechnika Poznańska

Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Paweł Pawlus, Politechnika Rzeszowska Recenzja
dr hab. inż. Czesław Łukianowicz, Politechnika Koszalińska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 14. Grudzień 2018
mgr inż. Katarzyna Peta
Ocena lutowanych połączeń w samochodowych wymiennikach ciepła za pomocą sztucznych sieci neuronowych
Evaluation of brazed joints in automotive heat exchangers using artificial neural networks

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Jan Żurek, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Adam Piasecki, Politechnika Poznańska

Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Bożena Skołud, Politechnika Śląska Recenzja
dr hab. inż. Andrzej Jardzioch, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 16. Listopad 2018
mgr inż. Kamil Kowalski
Otrzymywanie i właściwości ultradrobnoziarnistych biokompozytów na bazie magnezu i bioceramiki
Preparation and properties of ultrafine-grained biocomposites based on magnesium and bioceramics

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk, Politechnika Poznańska

Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
dr hab. inż. Tomasz Brylewski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Recenzja
dr hab. inż. Dariusz Oleszak, Politechnika Warszawska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 21. Wrzesień 2018
mgr inż. Robert Koteras
Wpływ łączenia skanów na dokładność pomiaru skanerem optycznym
The effect of combining scans on the accuracy of the measurement with an optical scanner

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski, Politechnika PoznańskaRecenzenci:
prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Andrzej Gessner, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 27. Kwiecień 2018
mgr inż. Damian Grajewski
Badanie interakcji dotykowej w rzeczywistości wirtualnej z zastosowaniem robota typu Delta
Study of tactile interaction in Virtual Reality using Delta robot

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Filip Górski, Politechnika Poznańska

Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, Politechnika Wrocławska Recenzja
dr hab. inż. Mirosław Pajor, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 26. Styczeń 2018
mgr inż. Wiesław Kuczko
Sposób szybkiego wytwarzania kompozytowych modeli z tworzyw sztucznych
Rapid method of fabrication of composite plastic models

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, Politechnika PoznańskaRecenzenci:
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Olaf Ciszak, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 26. Styczeń 2018
mgr inż. Frederik Stefański
Badania wzmacniacza elektropneumatycznego typu dysze–przesłona z przetwornikiem piezoelektrycznym
Research of an electro-pneumatic flapper-nozzle type valve driven by a piezoelectric actuator

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki, Politechnika PoznańskaRecenzenci:
dr hab. inż. Mirosław Pajor, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. inż. Olaf Ciszak, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 22. Grudzień 2017
mgr inż. Monika Dobrzyńska-Mizera
Struktura i właściwości izotaktycznego polipropylenu modyfikowanego żywicą siloksanowo-silseskwioksanową i pochodnymi sorbitoli
Structure and properties of isotactic polypropylene modified with siloxane-silsesquioxane resin and sorbitol derivatives

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr Maria Laura Di Lorenzo, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) we Włoszech

Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
dr hab. inż. Aleksander Prociak, Politechnika Krakowska Recenzja
dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, Politechnika Warszawska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 24. Listopad 2017
mgr inż. Justyna Trojanowska
Metodyka wieloregułowego harmonogramowania przepływu produkcji w systemie produkcyjnym ze zidentyfikowanym zasobem krytycznym
Methodology of multi-rule production flow scheduling in a production system with an identified critical resource

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Edward Pająk, em. Politechnika PoznańskaRecenzenci:
prof. dr hab. inż. Bożena Skołud, Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. inż. Olaf Ciszak, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 24. Listopad 2017
mgr inż. Paweł Lisiak
Nowa technologia obróbki rowków pod pierścienie oraz powierzchni walcowych tłoków silników samochodów osobowych
New technology of machining pistons rings and cylinder surface of pistons for passenger car engines

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Paweł Twardowski, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Szymon Wojciechowski, Politechnika Poznańska

Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Andrzej Sokołowski, Politechnika Śląska w Gliwicach Recenzja
dr hab. inż. Bartosz Powałka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 22. Wrzesień 2017
mgr inż. Tomasz Bartkowiak
Dokładność montażu korpusowych zespołów obrabiarkowych
Assembly accuracy of machine tool frame components

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Roman Staniek, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr hab. inż. Andrzej Gessner, Politechnika Poznańska

Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. dr h. c. muli Wojciech Kacalak, Politechnika Koszalińska Recenzja
prof. zw. dr hab. inż. dr h. c. multi Krzysztof Marchelek, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 7. Lipiec 2017
mgr inż. Krzysztof Knop
Ocena kontroli jakości wyrobów w przemyśle elektromaszynowym
Evaluation of the quality inspection in the electromechanical industry

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. n. techn. i n. ekonom. dr hab. inż. Stanisław Borkowski, Politechnika CzęstochowskaRecenzenci:
prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
dr hab. inż. Beata Starzyńska, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 28. Kwiecień 2017
mgr inż. Artur Kościuszko
Wielowarstwowe samowzmocnione kompozyty polipropylenowe z napełniaczem drewnopochodnym – wytwarzanie, struktura i właściwości
Multi-layer self-reinforced polypropylene composites with the wood filler – manufacturing, structure and properties

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński, Politechnika PoznańskaRecenzenci:
prof. dr hab. inż. Jacek Kaczmar, Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 28. Kwiecień 2017
mgr inż. Jakub Grabski
Zastosowanie wybranych metod bezsiatkowych w analizie przepływów w pofalowanych przewodach
Application of selected meshless methods for analysis of flows in wavy conduits

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, mechanika

Promotor:
prof. dr hab. inż. Jan Kołodziej, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Magdalena Mierzwiczak, Politechnika Poznańska

Streszczenie: EN
Streszczenie: PL

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kosma, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu Recenzja
dr hab. Artur Maciąg, Politechnika Świętokrzyska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 16. Grudzień 2016
mgr inż. Magdalena Suchora - Kozakiewicz
Napięcia międzyfazowe w procesie recyklingu metalowych tworzyw kompozytowych z osnową aluminiową
Interfacial tensions in recycling process of metal composites with aluminium matrix

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Jacek Jackowski, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Paweł Szymański, Politechnika Poznańska

Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Janusz Grabian, Akademia Morska w Szczecinie Recenzja
prof. dr hab. Mariusz Holtzer, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 16. Grudzień 2016
mgr inż. Michał Jakubowicz
Badanie dokładności odwzorowania zarysu okrągłości za pomocą pneumatycznego przetwornika długości ze szczelinową dyszą pomiarową
Accuracy of roundness contour mapping by air gauge with slotted nozzle

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Czesław Jermak, Politechnika PoznańskaRecenzenci:
dr hab. inż. Małgorzata Poniatowska, Politechnika Białostocka
prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 25. Listopad 2016
mgr inż. Bartosz Minorowicz
Badania zastosowania stopu z magnetyczną pamięcią kształtu w przetworniku pozycjonującym
Research on application of magnetic shape memory alloy in positioning actuator

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki, Politechnika PoznańskaRecenzenci:
prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf, Politechnika Świętokrzyska
dr hab. inż. Olaf Ciszak, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 28. Październik 2016
mgr inż. Joanna Olejniczak
Struktura i właściwości poliamidu 6 modyfikowanego haloizytowymi nanorurkami
The structure and properties of polyamide 6 modified by halloysite nanotubes

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
dr hab. inż. Marek Szostak, Politechnika PoznańskaRecenzenci:
prof. dr hab. inż. Józef Koszkul, Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 28. Październik 2016
mgr inż. Katarzyna Skórczewska
Wytwarzanie i właściwości nanokompozytów poli(chlorku winylu) z nanorurkami węglowymi (PVC/CNT)
The production and properties of poli(vinyl chloride) with carbon nanotubes nanocomposites (PVC/CNT)

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w BydgoszczyRecenzenci:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, Politechnika Warszawska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
środa, 6. Lipiec 2016
mgr inż. Marcin Wiśniewski
Badania dokładności i powtarzalności pozycjonowania robotów przemysłowych
Testing the Position Accuracy and repeatability of an industrial robots

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Olaf Ciszak, Politechnika Poznańska

Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Tomasz Koch, Politechnika Wrocławska Recenzja
dr hab. inż. Paweł Majda, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
środa, 6. Lipiec 2016
mgr inż. Przemysław Zawadzki
Metodyka budowy zautomatyzowanego systemu projektowania wyrobów wariantowych z zastosowaniem narzędzi inżynierii wiedzy
Methodology of building an automated system for design of configurable products using knowledge based engineering

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Ewa Dostatni, Politechnika Poznańska

Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. dr h. c. Józef Gawlik, Politechnika Krakowska Recenzja
prof. dr hab. inż. Jerzy Lipski, Politechnika Lubelska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
środa, 6. Lipiec 2016
mgr inż. Daniel Andrzejewski
Zastosowanie metody KOBO do kształtowania właściwości stopu aluminium 7075
The influence of the application of the KOBO method on the properties of the 7075 aluminum alloy

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz, Politechnika PoznańskaRecenzenci:
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
dr hab. inż. Michał Kulka, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 10. Czerwiec 2016
mgr inż. Marcin Chciuk
Sterowanie manipulatorem za pomocą dżojstika z cieczą magnetoreologiczną
Steering the manipulator with the use of a joystick with magnetorheological fluid

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki, Politechnika PoznańskaRecenzenci:
prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki, Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Olaf Ciszak, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 10. Czerwiec 2016
mgr Mateusz Balcerzak
Mikrostruktura, właściwości fizyczne i elektrochemiczne modyfikowanych nanokrystalicznych stopów i kompozytów typu TiNi i Ti2Ni
Microstructure, physical and electrochemical properties of nanocrystalline TiNi and Ti2Ni type materials

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk, Politechnika Poznańska

Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
dr hab. inż. Maria Sozańska, Politechnika Śląska Recenzja
dr hab. inż. Tomasz Brylewski, Akademia Górniczo - Hutnicza Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 11. Marzec 2016
mgr inż. Marta Jagusiak - Kocik
Determinanty doskonalenia procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Determinants of process improvement in production enterprises

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. n. techn. i n. ekonom. dr hab. inż. Stanisław Borkowski, Politechnika CzęstochowskaRecenzenci:
dr hab. inż. Artur Bartosik, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 11. Marzec 2016
mgr inż. Jeremiasz Koper
Porowate warstwy do zastosowań medycznych wytworzone w procesie wysokonapięciowego utleniania anodowego tytanu
The porous layers for medical application made by a process of high-voltage anodic oxidation of titanium

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz, Politechnika Poznańska

Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
dr hab. inż. Piotr Lacki, Politechnika Częstochowska Recenzja
dr hab. inż. Wojciech Simka, Politechnika Śląska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 11. Marzec 2016
mgr inż. Krzysztof Mrozek
Konstrukcja i badania form wtryskowych nagrzewanych indukcyjnie
Design and research into induction heated injection molds

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Roman Staniek, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Magdalena Mierzwiczak, Politechnika Poznańska

Streszczenie: PL i EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Recenzja
dr hab. inż. Piotr Pawełko, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 18. Grudzień 2015
mgr inż. Dawid Kucharski
Układ do interferometrycznego, bezstykowego pomiaru odchyłki kształtu
Interferometric system for non-tactile shape deviation measurements

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Czesław Jermak, Politechnika PoznańskaRecenzenci:
prof. dr inż. Jan Chajda, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
dr hab. inż. Czesław Łukianowicz, Politechnika Koszalińska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 27. Listopad 2015
mgr inż. Danuta Matykiewicz
Struktura i właściwości żywic epoksydowych modyfikowanych metalosilseskwioksanami
Structure and properties of epoxy resin with metallasilsesquioxanes

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński, Politechnika PoznańskaRecenzenci:
prof. dr hab. inż. Marian Zaborski, Politechnika Łódzka
prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 27. Listopad 2015
mgr inż. Dariusz Bartkowski
Kompozytowe warstwy powierzchniowe w układzie osnowa metaliczna – faza międzywęzłowa napawane laserowo na niskowęglowych stalach konstrukcyjnych
Composite surface layers in the system of metal matrix – interstitial phase, laser claded on low-carbon structural steels

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
dr hab. inż. Andrzej Młynarczak, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Adam Piasecki, Politechnika Poznańska

Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
dr hab. inż. Jerzy Smolik, Instytut Technologii Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu Recenzja
prof. dr hab. inż. Jerzy Michalski, Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 3. Lipiec 2015

Strony