Postępowania awansowe: Doktoraty


Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa
mgr inż. Katarzyna Skórczewska
Wytwarzanie i właściwości nanokompozytów poli(chlorku winylu) z nanorurkami węglowymi (PVC/CNT)
The production and properties of poli(vinyl chloride) with carbon nanotubes nanocomposites (PVC/CNT)

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy


Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, Politechnika Warszawska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
środa, 6. Lipiec 2016

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Marcin Wiśniewski
Badania dokładności i powtarzalności pozycjonowania robotów przemysłowych
Testing the Position Accuracy and repeatability of an industrial robots

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Olaf Ciszak, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Tomasz Koch, Politechnika Wrocławska Recenzja
dr hab. inż. Paweł Majda, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
środa, 6. Lipiec 2016

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Przemysław Zawadzki
Metodyka budowy zautomatyzowanego systemu projektowania wyrobów wariantowych z zastosowaniem narzędzi inżynierii wiedzy
Methodology of building an automated system for design of configurable products using knowledge based engineering

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Ewa Dostatni, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. dr h. c. Józef Gawlik, Politechnika Krakowska Recenzja
prof. dr hab. inż. Jerzy Lipski, Politechnika Lubelska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
środa, 6. Lipiec 2016

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa
mgr inż. Daniel Andrzejewski
Zastosowanie metody KOBO do kształtowania właściwości stopu aluminium 7075
The influence of the application of the KOBO method on the properties of the 7075 aluminum alloy

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
dr hab. inż. Michał Kulka, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 10. Czerwiec 2016

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Marcin Chciuk
Sterowanie manipulatorem za pomocą dżojstika z cieczą magnetoreologiczną
Steering the manipulator with the use of a joystick with magnetorheological fluid

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki, Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż. Olaf Ciszak, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 10. Czerwiec 2016

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa
mgr Mateusz Balcerzak
Mikrostruktura, właściwości fizyczne i elektrochemiczne modyfikowanych nanokrystalicznych stopów i kompozytów typu TiNi i Ti2Ni
Microstructure, physical and electrochemical properties of nanocrystalline TiNi and Ti2Ni type materials

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
dr hab. inż. Maria Sozańska, Politechnika Śląska Recenzja
dr hab. inż. Tomasz Brylewski, Akademia Górniczo - Hutnicza Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 11. Marzec 2016

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Marta Jagusiak - Kocik
Determinanty doskonalenia procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Determinants of process improvement in production enterprises

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. n. techn. i n. ekonom. dr hab. inż. Stanisław Borkowski, Politechnika Częstochowska


Recenzenci:
dr hab. inż. Artur Bartosik, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 11. Marzec 2016

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa
mgr inż. Jeremiasz Koper
Porowate warstwy do zastosowań medycznych wytworzone w procesie wysokonapięciowego utleniania anodowego tytanu
The porous layers for medical application made by a process of high-voltage anodic oxidation of titanium

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
dr hab. inż. Piotr Lacki, Politechnika Częstochowska Recenzja
dr hab. inż. Wojciech Simka, Politechnika Śląska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 11. Marzec 2016

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Krzysztof Mrozek
Konstrukcja i badania form wtryskowych nagrzewanych indukcyjnie
Design and research into induction heated injection molds

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Roman Staniek, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Magdalena Mierzwiczak, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL i EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Recenzja
dr hab. inż. Piotr Pawełko, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 18. Grudzień 2015

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Dawid Kucharski
Układ do interferometrycznego, bezstykowego pomiaru odchyłki kształtu
Interferometric system for non-tactile shape deviation measurements

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Czesław Jermak, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
prof. dr inż. Jan Chajda, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
dr hab. inż. Czesław Łukianowicz, Politechnika Koszalińska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 27. Listopad 2015

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa
mgr inż. Danuta Matykiewicz
Struktura i właściwości żywic epoksydowych modyfikowanych metalosilseskwioksanami
Structure and properties of epoxy resin with metallasilsesquioxanes

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marian Zaborski, Politechnika Łódzka
prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 27. Listopad 2015

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa
mgr inż. Dariusz Bartkowski
Kompozytowe warstwy powierzchniowe w układzie osnowa metaliczna – faza międzywęzłowa napawane laserowo na niskowęglowych stalach konstrukcyjnych
Composite surface layers in the system of metal matrix – interstitial phase, laser claded on low-carbon structural steels

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
dr hab. inż. Andrzej Młynarczak, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Adam Piasecki, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
dr hab. inż. Jerzy Smolik, Instytut Technologii Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu Recenzja
prof. dr hab. inż. Jerzy Michalski, Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 3. Lipiec 2015

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa
mgr inż. Piotr Dziarski
Warstwy powierzchniowe na tytanie i stopie Inconel 600 laserowo modyfikowane wybranymi pierwiastkami międzywęzłowymi
Surface layers on titanium and Inconel 600-alloy laser-modified by some interstitial elements

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
dr hab. inż. Michał Kulka, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
dr hab. inż. Tadeusz Frączek, Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 3. Lipiec 2015

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa
mgr inż. Dorota Kapcińska - Popowska
Wpływ borowania dyfuzyjnego i laserowego na strukturę i właściwości stali konstrukcyjnej stosowanej na części maszyn rolniczych
The effect of diffusion boronizing and laser boriding on the structure and properties of structural steel used for agricultural machinery components

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
dr hab. inż. Aleksandra Pertek - Owsianna, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
dr hab. Ewa Kasprzycka, Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Andrzej Młynarczak, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 3. Lipiec 2015

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, mechanika
mgr inż. Maria Nienartowicz
Modelowanie i analiza MES właściwości dynamicznych materiałów kompozytowych termicznie optymalnych
Modelling and FEM analysis of dynamic properties of thermally optimal composite

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, mechanika

Promotor:
dr hab. inż. Tomasz Stręk, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz, Politechnika Łódzka Recenzja
prof. dr hab. Andrzej Radowicz, Politechnika Świętokrzyska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 3. Lipiec 2015

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Grzegorz Pittner
Redukcja drgań elementów pralki w fazie wirowania z zastosowaniem tłumików wyłączalnych
Vibration Reduction of Washing Machine Parts During Spinning Phase Using Switchable Dampers

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Jacek Buśkiewicz, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski, Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Maciej Tabaszewski, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 24. Kwiecień 2015

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Mateusz Barczewski
Analiza niestabilności przepływu stopionego polietylenu w trakcie wytłaczania
The analysis of polyethylene extrusion melt flow instabilities

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy
prof. dr hab. inż. Ryszard Steller, Politechnika Wrocławska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 27. Marzec 2015

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Szymon Wojciechowski
Siły w procesie skrawania frezem kulistym zahartowanej stali
Cutting forces during ball end milling of hardened steel

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Paweł Twardowski, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Damian Przestacki, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
dr hab. inż. Bartosz Powałka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Recenzja
dr hab. inż. Andrzej Sokołowski, Politechnika Śląska w Gliwicach Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 6. luty 2015

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Jacek Andrzejewski
Przetwórstwo i właściwości jednopolimerowych kompozytów poliestrowych
Manufacturing and properties of polyester single - polymer composites

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Marek Szostak, Politechnika Poznańska
Streszczenie: PL_EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy Recenzja
prof. dr hab. inż. Józef Koszkul, Politechnika Częstochowska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 19. Grudzień 2014

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Dominik Rybarczyk
Badanie napędu elektrohydraulicznego z zaworem proporcjonalnym sterowanym silnikiem synchronicznym
Research of electrohydraulic drive with a proportional valve controlled by synchronous motor

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
prof. dr hab. inż. Andrzej Ławniczak, em. Politechnika PoznańskaData nadania stopnia:
piątek, 28. Listopad 2014

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa
mgr inż. Andrzej Miklaszewski
Modyfikacja warstwy wierzchniej tytanu metodą stopowania plazmowego do zastosowań medycznych
Titanium surface layer modification by plasma alloying method for medical application

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz, Politechnika PoznańskaData nadania stopnia:
piątek, 26. Wrzesień 2014

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Marta Grabowska
Ocena dojrzałości procesów zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym z zastosowaniem analizy kosztów jakości
Assessment of the maturity of management processes in production company using quality costs analysis

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
dr hab. inż. Andrzej Jardzioch, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. inż. Edward Pająk, Politechnika PoznańskaData nadania stopnia:
wtorek, 1. Lipiec 2014

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Lidia Marciniak - Podsadna
Metodyka badania dokładności optycznych skanerów współrzędnościowych
Methodology of accuracy inspection regarding optical coordinate scanners

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Michał Wieczorowski, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
dr hab. inż. Anna Zawada - Tomkiewicz, Politechnika Koszalińska
dr hab. inż. Czesław Jermak, Politechnika PoznańskaData nadania stopnia:
wtorek, 1. Lipiec 2014

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn
mgr inż. Radosław Wichniarek
Badania wskaźników techniczno – ekonomicznych wyrobów wykonywanych przyrostowo
Study of technical and economical evaluation coefficients of additively manufactured products

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Edward Pająk, Politechnika Poznańska


Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Olaf Ciszak, Politechnika PoznańskaData nadania stopnia:
wtorek, 1. Lipiec 2014

Strony