OUTgoing

Koordynator Wydziałowy programu ERASMUS+
Utworzono: 16.04.04 09:38
Ostatnia modyfikacja: 17.11.27 07:50

dr inż. Dariusz BARTKOWSKI
dariusz.bartkowski@put.poznan.pl
tel.  61 665 2665
pokój 645, BM

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 odbywają się w środy w godz. 11.45 - 13.15

Koordynator zajmuje się rekrutacją Studentów zainteresowanych wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus+.

Koordynator NIE zajmuje się rekrutacją na praktyki.

Koordynator zatwierdza również Learning Agrement Studentów rekomendowanych przez VW na wyjazdy do Cottbus.

dr inż. Dariusz Bartkowski
adiunkt
Erasmus - informacje ogólne
Utworzono: 16.12.13 11:18
Ostatnia modyfikacja: 18.12.20 12:07

Informacje dla studentów zainteresowanych wyjazdami na studia za granicę w roku akademickim 2019/2020 w ramach programu Erasmus+ opublikowane są na stronie internetowej: https://www.put.poznan.pl/pl/studia-erasmus

Dokumenty można składać u koordynatora wydziałowego do dnia 15.01.2019 r.

Kto może wyjechać?

Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi spełniać następujące kryteria:
1. Być aktualnie studentem Politechniki Poznańskiej na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub być słuchaczem studiów doktoranckich.

2. Być (w momencie wyjazdu) studentem przynajmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia.

3. Nie może przebywać w trakcie stypendium na urlopie dziekańskim

Przy wyborze Studentów będą brane pod uwagę:

1. Dotychczasowe osiągnięcia studenta (np. średnia ocen ze studiów – średnia za ostatni zakończony semestr oraz średnia za cały tok studiów)

2. Stopień znajomości języka obcego, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą

3. Aktywność studenta (zaangażowanie w Erasmus Student Network lub innej organizacji studenckiej, aktywność w kołach naukowych, wolontariat, reprezentacja Uczelni w zawodach sportowych itp.

dr inż. Dariusz Bartkowski
adiunkt
Zasady rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2019/2020
Utworzono: 15.12.15 21:14
Ostatnia modyfikacja: 18.12.20 12:06

 

REKRUTACJA 2019 / 2020

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie Erasmus+ proszone są o pobranie następujących plików:

- Learning Agreement

- Transcript of Record

- WBMiZ_rekrutacja_Erasmus_formularz

- WBMiZ_załącznik_formularz

- Erasmus prezentacja WBMiZ

 

UWAGA

Uzupełniony komplet dokumentów można składać u koordynatora wydziałowego do dnia 15.01.2019 r.

konsultacje odbywają się w kazdą czwartwk od 11.45 do 13.15 w hali H21A

 

Informujemy, że nie ma możliwości wyjazdów na 1 semestr studiów magisterskich oraz na semestry w których odbywa się obrona pracy inżynierskiej lub magisterskiej

Lista aktualnych umów bilateralnych jest dostępna pod adresem:

https://www.put.poznan.pl/pl/wyjazdy-na-studia-w-ramach-programu-erasmus/umowy-w-ramach-programu-erasmus

 

dr inż. Dariusz Bartkowski
adiunkt