Galeria

Zespoół Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach z wizytą na Wydziale Inżynierii Mechanicznej

W piątek 14 lutego gościliśmy na Wydziale Inżynierii Mechanicznej uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach.

Prezentację wydziału przedstawili tradycyjnie członkowie koła PROgressio PROmotio reprezentujący różne kierunki kształcenia prowadzone na wydziale: inż. Martyna Owczarek (ZiIP), Dagmara Sygnecka (IBm) oraz inż. Bartosz Kaczmarek (MiBM/ZiIP).

Mgr Beata Czerkas powiedziała słów kilka o życiu studenta na Politechnice Poznańskiej oraz o  prowadzonej na uczelni rekrutacji.

Kolejny punkt to wykład naszego absolwenta mechatroniki, doktoranta Szkoły Doktorskiej PP – mgra inż. Marcina Białka. Wykład zatytułowany był „Jak zostałem mechatronikiem” i przekonał zgromadzonych, że niezwykle rzadko młody człowiek wie, co w życiu chce robić, a droga do celu bywa kręta. Marcin jest przykładem absolwenta, który korzystał ze wszystkich możliwości, jakie dała mu w trakcie studiów uczelnia i już dziś Jego CV jest niezwykle imponujące.

W dalszej kolejności podzieleni na grupy uczniowie zwiedzili laboratoria: Diagnostyki Termalnej (dr inż. Leszek Różański), Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej (dr inż. Bartosz Gapiński), Maszyn CNC (mgr inż. Stanisław Pabiszczak) oraz Układów Pneumatycznych (mgr inż. Łukasz Macyszyn).

Podczas laboratoriów uczniowie wykazali się zaangażowaniem, które daje nadzieję, że powrócą do nas niebawem jako studenci.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich prowadzących tego dnia laboratoria za poświęcony czas.