Galeria

Seminarium - Automatyzacja projektowania i realizacji procesów technologicznych

W ramach programów współpracy międzynarodowej CEEPUS PL –0033, RO -0202 oraz SK – 0030 zorganizował seminarium z udziałem gości zagranicznych z cyklu:

Automatyzacja projektowania i realizacji procesów technologicznych

Wygłoszone zostały następujące referaty:

  • Industry 4.0 - challenge for industry
  • Implementation of Artificial Intelligence methods in industry

Na zaproszenie profesora St. LEGUTKO udział wzięli:

  1. prof. dr inż. Ivan KURIC                        Zilina University, Zlina, Słowacja
  2. dr inż. Ivan ZAJACKO                          Zilina University, Zlina, Słowacja

Seminarium odbyło się w sali 005 (laboratorium metrologii technicznej) budynku Centrum Mechatroniki Politechniki Poznańskiej dnia 12.03.2019 r. o godzinie 9.00.