Galeria

Proteza lub orteza „od ręki”? Czy to możliwe?

Zespół pracowników i doktorantów stworzony na naszym wydziale pracuje nad tym, aby skrócić czas oczekiwania na protezę lub ortezę do niezbędnego minimum.

Zespół w składzie: dr inż. Filip Górski, dr inż. Wiesław Kuczko, dr inż. Radosław Wichniarek, dr inż. Przemysław Zawadzki, mgr inż. Paweł Buń, mgr inż. Magdalena Żukowska, mgr inż. Natalia Wierzbicka oraz mgr Sabina Siwiec (doktorantka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) buduje system AutoMedPrint.

Jakie warunki ma spełnić system? Ma być tanio, szybko, efektywnie i profesjonalnie.

Zespół pracuje zatem równolegle nad: skanowaniem 3D, projektowaniem i drukowaniem. Cel? Zrobić tak, aby we wspomnianym procesie nie był potrzebny inżynier specjalista.

Projekt przechodzi fazę testów. Wśród pacjentów testowych jest Dima Shutak z Ukrainy z amputowanym po wypadku przedramieniem oraz 4 letni Eryk, który potrzebuje ortezy nogi. Eryk urodził się jako wcześniak z wylewem dokomorowym 3 stopnia. Dziecięce porażenie mózgowe spowodowało problemy motoryczne i  wzmożone napięcie. Mały pacjent ma kłopot z poruszaniem się – niewłaściwie stawiając nogę w efekcie doprowadza do jej skrócenia.  Eryk potrzebuje wygodnej ortezy – w przypadku energicznego dziecka to warunek konieczny do spełnienia.

Docelowo Eryk otrzyma kilka par ortez za darmo, ale w zamian za to będzie razem z mamą je opiniował i pomagał w rozwoju całego procesu.

Pomoc jest zatem obopólna - na takich pacjentach uczymy się jak pracować, a potem są pierwsi w kolejce żeby dostać od nas już poprawny produkt” mówi dr inż. Filip Górski.

 

Serdeczne podziękowania dla mamy Eryka - Pani Joanny Kopczyńskiej za poświęcony czas podczas testów i rozmowy…

Beata Czerkas
Projekt pt. "Automatyzacja projektowania i szybkiego wytwarzania zindywidualizowanych wyrobów ortopedycznych i protetycznych na podstawie danych z pomiarów antropometrycznych" w programie LIDER VIII, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy LIDER/14/0078/L-8/16/NCBR/2017.