Galeria

Profesor Stanisław Legutko – od sukcesu do sukcesu...

Prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko członkiem Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej Universytetu J. E. Purkynie w Usti nad Łabą w Czechach

 14 listopada 2019 roku odbyła się ceremonia wręczenia aktów nominacji na członków Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej Universytetu J. E. Purkynie w Usti nad Łabą w Czechach na okres od 10.10.2019 do 5.10.2023 roku. W skład Rady powołany został ponownie nasz pracownik – prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko z Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania. Uroczystemu posiedzeniu Rady Wydziału przewodniczył dziekan prof. dr hab. inż. Stefan Michna.

Współpraca prof. S. Legutko z wymienionym Wydziałem, a szczególności z prof. J. Madlem, z prof. S. Michną oraz z doc. M. Novakiem trwa już około 20 lat, a od 2011 roku profesor jest członkiem Rady Wydziału. Od 2005 roku dotyczy ona także działań w ramach programu CEEPUS. Są to zarówno rutynowe przedsięwzięcia przewidziane w tym programie, np. staże naukowo-dydaktyczne dyplomantów, doktorantów i pracowników, jak i naukowe. Prof. S. Legutko był członkiem komitetów naukowych i aktywnym uczestnikiem wielu konferencji organizowanych przez Uniwersytet w Usti. Ponadto odbywał staże badawcze i dydaktyczne, a jeden semestr pracował tam jako visiting profesor. Był inicjatorem zawarcia umowy o współpracy między Wydziałem Budowy Maszyn i Zarządzania PP a Wydziałem Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu J. E. Purkynie w Usti. Za wieloletnią owocną współpracę w zakresie nauczania i badań otrzymał brązowy medal z okazji 10-lecia tego Wydziału w 2016 roku. Jego wysiłki zmierzające do owocnego zbliżenia dwóch pokrewnych Wydziałów zostały uwieńczone zaproszeniem do dalszej ścisłej współpracy.

 

Statuetka Smok STRATEGORA dla Profesora Stanisława Legutko

 W piątek 27 września br. znana poznańska firma konsultingowa STRATEGOR obchodziła uroczyście jubileusz 20-lecia swojego istnienia. W trakcie tej uroczystości pracownikowi Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania prof. dr. hab. inż. Stanisławowi Legutko wręczono statuetkę Smok STRATEGORA w kategorii „Łączenie świata nauki z biznesem”, jako podziękowanie za współpracę dotyczącą oceny innowacyjności wyrobów, procesów i rozwiązań organizacyjnych. W laudacji wygłoszonej przez przedstawiciela firmy znalazły się, m. in. takie słowa: „Ogromne podziękowania dla Pana Profesora Stanisława Legutko, który na naszej Politechnice Poznańskiej jest prawdziwą instytucją. Poza nieocenionym wsparciem merytorycznym, podziwiamy, jak bardzo sprawnie proceduje wszelkie formalności związane z uzyskaniem przez naszych klientów opinii o innowacyjności, które od lat stanowią podstawę sukcesów, osiąganych przez nas w konkursach Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego, co sprawia, że wpływ Profesora na rozwój wielkopolskiego przemysłu jest niebagatelny. Współpracując z Panem Profesorem można poznać prawdziwe znaczenie takich pojęć jak słowność, terminowość i zaangażowanie."

 

Powołanie do Zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zarządzeniem z dnia 9 października 2019 r. powołał, jako członków Zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” trzech pracowników Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania PP. Są to: prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko, prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski i dr hab. inż. Szymon Wojciechowski.
Autor artykułu: prof. dr hab inż. Stanisław Legutko