Strona Kontakt

Lokalizacja Adres

Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Mechanicznej

Politechnika Poznańska
Rektorat

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań

tel. + 48 61 665 2360
fax. +48 61 665 2363

NIP: 7770003699
REGON: 000001608

e–mail: wim@put.poznan.pl

Dziekanat - studia stacjonarne
tel. + 48 61 665 2362
Zintegrowane Centrum Obsługi - studia niestacjonarne
tel. + 48 61 665 2361

www.put.poznan.pl
 

 

 

Mapka: