Limity prac dyplomowych

Studia: Stacjonarne
Stopień: I
Prowadzący Kierunek / specjalność Przykładowe tematy Miejsca zajęte
dr inż.
Dominik Wilczyński
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje mechatroniczne (KM)
1 z 1
dr inż.
Przemysław Zawadzki
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje mechatroniczne (KM)
2 z 2
dr hab. inż.
Ewa Dostatni
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
3 z 3
dr hab. inż.
Hubert Jopek
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 1
dr hab. inż.
Paweł Popielarski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 2
dr hab. inż.
Beata Starzyńska
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 1
dr hab.
Tomasz Stręk
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 1
dr hab. inż.
Anita Uściłowska
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
2 z 2
dr inż.
Jacek Diakun
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 3
dr inż.
Paweł Fritzkowski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 1
dr inż.
Damian Grajewski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 2
dr inż.
Łukasz Grudzień
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 3
dr inż.
Jakub Hajkowski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 2
dr inż.
Roman Konieczny
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 2
dr inż.
Wiesław Kuczko
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
1 z 1
dr inż.
Wojciech Łapka
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 1
dr inż.
Robert Sika
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 2
dr inż.
Magdalena Suchora - Kozakiewicz
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 2
dr inż.
Jan Uniejewski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 2
dr
Małgorzata Wojsznis
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 1
dr inż.
Przemysław Zawadzki
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 1
prof. dr hab. inż.
Adam Hamrol
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 2
prof. dr hab. inż.
Maciej Kupczyk
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 1
prof. dr hab. inż.
Stanisław Legutko
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 2
dr hab. inż.
Olaf Ciszak
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 1
dr hab. inż.
Dorota Czarnecka - Komorowska
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 2
dr hab. inż.
Bartosz Gapiński
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 2
dr hab. inż.
Hubert Jopek
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 1
dr hab. inż.
Beata Starzyńska
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 2
dr hab. inż.
Marek Szostak
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 1
dr hab. inż.
Szymon Wojciechowski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 1
dr inż.
Magdalena Diering
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 3
dr inż.
Marta Grabowska
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 3
dr inż.
Damian Grajewski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 1
dr inż.
Magdalena Grygorowicz
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 1
dr inż.
Krzysztof Grześkowiak
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 1
dr inż.
Anna Karwasz
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 3
dr inż.
Wiesław Kuczko
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 1
dr inż.
Agnieszka Kujawińska
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 3
dr inż.
Wojciech Łapka
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 1
dr inż.
Lidia Marciniak - Podsadna
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 1
dr inż.
Danuta Matykiewicz
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 1
dr inż.
Waldemar Matysiak
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 1
dr inż.
Kinga Mencel
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 1
dr inż.
Dorota Nagolska
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 1
dr inż.
Zbigniew Nowakowski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 1
dr inż.
Michał Rogalewicz
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
3 z 3
dr inż.
Marcin Suszyński
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 1
dr inż.
Justyna Trojanowska
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
3 z 3
dr inż.
Jan Uniejewski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 1
dr
Małgorzata Wojsznis
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0 z 2
dr inż.
Krzysztof Żywicki
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne 1 (SP1)
2 z 2
Stopień: II
Prowadzący Kierunek / specjalność Przykładowe tematy Miejsca zajęte
prof. dr hab.
Ewa Stachowska
Inżynieria biomedyczna (IBM),
Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)
1 z 4
dr hab. inż.
Jacek Buśkiewicz
Inżynieria biomedyczna (IBM),
Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)
3 z 3
dr hab. inż.
Filip Górski
Inżynieria biomedyczna (IBM),
Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)
0 z 4
dr hab. inż.
Małgorzata Jankowska
Inżynieria biomedyczna (IBM),
Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)
0 z 2
dr hab. inż.
Roman Starosta
Inżynieria biomedyczna (IBM),
Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)
0 z 2
dr hab.
Tomasz Stręk
Inżynieria biomedyczna (IBM),
Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)
1 z 2
dr hab. inż.
Grażyna Sypniewska - Kamińska
Inżynieria biomedyczna (IBM),
Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)
0 z 3
dr
Agnieszka Fraska
Inżynieria biomedyczna (IBM),
Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)
0 z 2
dr inż.
Jakub Grabski
Inżynieria biomedyczna (IBM),
Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)
4 z 4
dr inż.
Roman Konieczny
Inżynieria biomedyczna (IBM),
Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)
0 z 2
dr inż.
Dawid Kucharski
Inżynieria biomedyczna (IBM),
Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)
1 z 1
dr inż.
Piotr Siwak
Inżynieria biomedyczna (IBM),
Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)
0 z 1
dr
Tomasz Walczak
Inżynieria biomedyczna (IBM),
Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)
1 z 4
dr inż.
Marcin Wiśniewski
Inżynieria biomedyczna (IBM),
Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMiR)
0 z 1
prof. dr hab. inż.
Tomasz Sterzyński
Inżynieria materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 1
dr hab. inż.
Karol Bula
Inżynieria materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 2
dr hab. inż.
Marek Szostak
Inżynieria materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 1
dr inż.
Jacek Andrzejewski
Inżynieria materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 1
dr inż.
Mateusz Barczewski
Inżynieria materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Ocena wpływu dodatku biopolioli na procesy starzeniowe sztywnych pianek poliuretanowych.
0 z 1
dr inż.
Monika Knitter
Inżynieria materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 2
dr inż.
Kinga Mencel
Inżynieria materiałowa (IM),
Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
0 z 2
prof. dr hab. inż.
Maciej Kupczyk
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
prof. dr hab. inż.
Jan Żurek
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr hab. inż.
Olaf Ciszak
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
1 z 1
dr hab. inż.
Damian Przestacki
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 2
dr hab. inż.
Paweł Twardowski
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr hab. inż.
Szymon Wojciechowski
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr inż.
Tadeusz Chwalczuk
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
1 z 1
dr inż.
Dawid Kucharski
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 2
dr inż.
Lidia Marciniak - Podsadna
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr inż.
Zbigniew Nowakowski
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
1 z 1
dr inż.
Katarzyna Peta
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
1 z 2
dr inż.
Marek Rybicki
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr inż.
Piotr Siwak
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr inż.
Marcin Suszyński
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
1 z 1
prof. dr hab. inż.
Roman Staniek
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
3 z 3
dr hab. inż.
Andrzej Gessner
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 2
dr hab. inż.
Paweł Jasion
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
1 z 1
dr hab. inż.
Piotr Paczos
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
1 z 1
dr hab. inż.
Roman Starosta
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
dr inż.
Tomasz Bartkowiak
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 2
dr inż.
Paweł Fritzkowski
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
dr inż.
Magdalena Grygorowicz
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
dr inż.
Piotr Kędzia
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
dr inż.
Magdalena Mierzwiczak
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
dr inż.
Krzysztof Mrozek
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
1 z 1
dr inż.
Adam Myszkowski
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
3 z 3
dr inż.
Krzysztof Netter
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
2 z 3

Strony