Limity prac dyplomowych

Studia: Stacjonarne
Stopień: II
Prowadzący Kierunek / specjalność Przykładowe tematy Miejsca zajęte
dr inż.
Remigiusz Łabudzki
Mechatronika (MCH),
Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
2 z 2
dr inż.
Radomir Majchrowski
Mechatronika (MCH),
Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
1 z 2
dr inż.
Dominik Rybarczyk
Mechatronika (MCH),
Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
0 z 3
dr inż.
Dariusz Sędziak
Mechatronika (MCH),
Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
1 z 2
prof. dr hab. inż.
Jan Żurek
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 1
dr hab. inż.
Ewa Dostatni
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 3
dr hab. inż.
Paweł Jasion
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
1 z 1
dr hab. inż.
Piotr Paczos
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 1
dr hab. inż.
Paweł Popielarski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 2
dr hab. inż.
Anita Uściłowska
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 3
dr inż.
Jacek Diakun
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 2
dr inż.
Jakub Hajkowski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 3
dr inż.
Roman Konieczny
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 2
dr inż.
Robert Sika
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 2
dr inż.
Piotr Siwak
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 1
dr inż.
Marcin Suszyński
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 1
dr inż.
Jan Uniejewski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
2 z 2
dr inż.
Radosław Wichniarek
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 4
dr inż.
Marcin Wiśniewski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 1
dr inż.
Przemysław Zawadzki
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 3
prof. dr hab. inż.
Maciej Kupczyk
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 3
prof. dr hab. inż.
Tomasz Sterzyński
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 2
prof. dr hab. inż.
Jan Żurek
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr hab. inż.
Szymon Wojciechowski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 2
dr inż.
Dariusz Bartkowski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
1 z 1
dr inż.
Łukasz Bernat
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 2
dr inż.
Monika Dobrzyńska - Mizera
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Damian Grajewski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 3
dr inż.
Krzysztof Grześkowiak
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Michał Jakubowicz
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Hubert Jopek
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Anna Karwasz
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
1 z 1
dr inż.
Monika Knitter
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Wiesław Kuczko
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 2
dr inż.
Agnieszka Kujawińska
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Wojciech Łapka
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Lidia Marciniak - Podsadna
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Waldemar Matysiak
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Dorota Nagolska
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Zbigniew Nowakowski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Marcin Suszyński
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Paweł Szymański
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 2
dr inż.
Justyna Trojanowska
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
2 z 2
dr
Małgorzata Wojsznis
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
prof. dr hab. inż.
Adam Hamrol
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 3
prof. dr hab. inż.
Michał Wieczorowski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 3
dr hab. inż.
Ewa Dostatni
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 2
dr hab. inż.
Beata Starzyńska
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 3
dr inż.
Magdalena Diering
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 2
dr inż.
Bartosz Gapiński
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 2
dr inż.
Marta Grabowska
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 5
dr inż.
Łukasz Grudzień
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 1
dr inż.
Anna Karwasz
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
2 z 2
dr inż.
Agnieszka Kujawińska
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 3
dr inż.
Piotr Pajzderski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 4
dr inż.
Michał Rogalewicz
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 1
dr inż.
Justyna Trojanowska
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 1
dr inż.
Krzysztof Żywicki
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 1
Studia: Niestacjonarne
Stopień: I
Prowadzący Kierunek / specjalność Miejsca zajęte
dr hab. inż.
Damian Przestacki
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr hab. inż.
Paweł Twardowski
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr inż.
Tadeusz Chwalczuk
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 3
dr inż.
Piotr Dziarski
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr inż.
Karol Grochalski
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr inż.
Michał Jakubowicz
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr inż.
Lidia Marciniak - Podsadna
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 2
dr inż.
Zbigniew Nowakowski
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr inż.
Katarzyna Peta
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr inż.
Adam Piasecki
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr inż.
Marek Rybicki
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 2
dr inż.
Piotr Siwak
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 2
dr inż.
Marcin Suszyński
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
1 z 1
dr inż.
Marcin Wiśniewski
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 2
dr hab. inż.
Andrzej Gessner
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
dr hab. inż.
Małgorzata Jankowska
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
dr inż.
Tomasz Bartkowiak
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
dr inż.
Paweł Fritzkowski
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 2
dr inż.
Magdalena Grygorowicz
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
dr inż.
Piotr Kędzia
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
dr
Dariusz Kurpisz
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 2
dr inż.
Magdalena Mierzwiczak
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
dr inż.
Adam Myszkowski
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 2
dr inż.
Krzysztof Netter
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 2
dr inż.
Marcin Pelic
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 2
dr inż.
Wojciech Ptaszyński
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
dr inż.
Piotr Stasiewicz
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
prof. dr hab. inż.
Tomasz Sterzyński
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 2
dr hab. inż.
Karol Bula
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 1
dr hab. inż.
Dorota Czarnecka - Komorowska
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 1
dr hab. inż.
Michał Kulka
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 1
dr hab. inż.
Piotr Mikołajczak
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 1
dr hab. inż.
Marek Szostak
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 3
dr inż.
Jacek Andrzejewski
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 2
dr inż.
Mateusz Barczewski
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 1
dr inż.
Dariusz Bartkowski
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 1
dr inż.
Łukasz Bernat
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 1
dr inż.
Monika Dobrzyńska - Mizera
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 1
dr inż.
Wojciech Gęstwa
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 1
dr inż.
Krzysztof Grześkowiak
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 1
dr inż.
Danuta Matykiewicz
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 1
dr inż.
Waldemar Matysiak
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 1

Strony