Limity prac dyplomowych

Studia: Stacjonarne
Stopień: II
Prowadzący Kierunek / specjalność Przykładowe tematy Miejsca zajęte
prof. dr hab. inż.
Andrzej Milecki
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
0 z 4
prof. dr hab. inż.
Roman Staniek
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
1 z 1
dr hab. inż.
Olaf Ciszak
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
2 z 2
dr hab. inż.
Andrzej Gessner
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
2 z 2
dr inż.
Adam Myszkowski
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
1 z 1
dr inż.
Marcin Pelic
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
3 z 3
dr inż.
Dominik Rybarczyk
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
0 z 4
dr inż.
Dariusz Sędziak
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
(roboczy) Projekt platformy z kołami Omni i sterowaniem przez Bluetooth
3 z 4
dr inż.
Radosław Wichniarek
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
2 z 2
dr hab. inż.
Paweł Jasion
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 1
dr hab. inż.
Piotr Paczos
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 1
dr hab. inż.
Paweł Popielarski
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 2
dr hab. inż.
Anita Uściłowska
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
1 z 2
dr inż.
Jacek Diakun
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
1 z 1
dr inż.
Ewa Dostatni
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
3 z 3
dr inż.
Jakub Hajkowski
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 3
dr inż.
Roman Konieczny
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 1
dr inż.
Robert Sika
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 2
dr inż.
Jan Uniejewski
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 2
dr inż.
Radosław Wichniarek
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 1
dr inż.
Przemysław Zawadzki
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
1 z 2
prof. dr hab. inż.
Maciej Kupczyk
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 2
prof. dr hab. inż.
Tomasz Sterzyński
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
1 z 2
prof. dr hab. inż.
Jan Żurek
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr hab. inż.
Jacek Buśkiewicz
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr hab. inż.
Olaf Ciszak
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
1 z 1
dr hab. inż.
Marek Szostak
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr hab. inż.
Szymon Wojciechowski
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
1 z 1
dr inż.
Łukasz Bernat
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 2
dr inż.
Monika Dobrzyńska - Mizera
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Ewa Dostatni
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
1 z 2
dr inż.
Bartosz Gapiński
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
1 z 1
dr inż.
Damian Grajewski
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 2
dr inż.
Krzysztof Grześkowiak
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
1 z 1
dr inż.
Hubert Jopek
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
1 z 1
dr inż.
Anna Karwasz
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Wiesław Kuczko
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Wojciech Łapka
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Lidia Marciniak - Podsadna
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
1 z 1
dr inż.
Waldemar Matysiak
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 2
dr inż.
Paweł Szymański
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
3 z 3
dr inż.
Justyna Trojanowska
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
2 z 2
dr inż.
Jan Uniejewski
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr
Małgorzata Wojsznis
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Krzysztof Żywicki
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
2 z 2
prof. dr hab. inż.
Adam Hamrol
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 6
prof. dr hab. inż.
Michał Wieczorowski
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 3
dr hab. inż.
Beata Starzyńska
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
4 z 7
dr inż.
Andrzej Cellary
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 1
dr inż.
Magdalena Diering
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 3
dr inż.
Bartosz Gapiński
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
1 z 1
dr inż.
Marta Grabowska
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 6
dr inż.
Anna Karwasz
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 1
dr inż.
Agnieszka Kujawińska
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 3
dr inż.
Piotr Pajzderski
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 1
dr inż.
Michał Rogalewicz
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
2 z 2
Studia: Niestacjonarne
Stopień: I
Prowadzący Kierunek / specjalność Przykładowe tematy Miejsca zajęte
prof. dr hab. inż.
Stanisław Legutko
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
1 z 1
dr hab. inż.
Damian Przestacki
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
3 z 3
dr hab. inż.
Rafał Talar
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr hab. inż.
Paweł Twardowski
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
1 z 2
dr hab. inż.
Szymon Wojciechowski
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wybrane efekty technologiczne frezowania form wtryskowych
0 z 1
dr inż.
Michał Jakubowicz
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
1 z 1
dr inż.
Dawid Kucharski
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 2
dr inż.
Lidia Marciniak - Podsadna
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 2
dr inż.
Zbigniew Nowakowski
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
2 z 2
dr inż.
Leszek Różański
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr inż.
Marek Rybicki
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 2
dr inż.
Piotr Siwak
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr inż.
Marcin Suszyński
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr inż.
Jan Uniejewski
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
1 z 1
dr inż.
Marcin Wiśniewski
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
2 z 2
dr hab. inż.
Andrzej Gessner
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
1 z 1
dr hab. inż.
Małgorzata Jankowska
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
dr inż.
Tomasz Bartkowiak
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
1 z 2
dr inż.
Paweł Fritzkowski
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 2
dr inż.
Piotr Kędzia
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 2
dr
Dariusz Kurpisz
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 2
dr inż.
Magdalena Mierzwiczak
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
dr inż.
Adam Myszkowski
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja 3 osiowego układu manipulacyjnego
1 z 2
dr inż.
Krzysztof Netter
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
3 z 3
dr inż.
Wojciech Ptaszyński
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
1 z 1
dr inż.
Piotr Stasiewicz
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
dr hab. inż.
Michał Kulka
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Spawalnictwo (SPAW)
0 z 1
dr inż.
Piotr Dziarski
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Spawalnictwo (SPAW)
0 z 2
dr inż.
Wojciech Gęstwa
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Spawalnictwo (SPAW)
0 z 3
dr inż.
Andrzej Miklaszewski
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Spawalnictwo (SPAW)
0 z 3
dr inż.
Adam Piasecki
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Spawalnictwo (SPAW)
0 z 2
dr inż.
Mikołaj Popławski
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Spawalnictwo (SPAW)
0 z 2
dr inż.
Artur Wypych
Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM),
Spawalnictwo (SPAW)
0 z 3
prof. dr hab. inż.
Andrzej Milecki
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
0 z 2
dr hab. inż.
Piotr Frąckowiak
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
1 z 2
dr inż.
Roman Konieczny
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
0 z 1
dr inż.
Remigiusz Łabudzki
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Temat roboczy
2 z 3
dr inż.
Adam Myszkowski
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
0 z 2
dr inż.
Maciej Obst
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
0 z 4
dr inż.
Marcin Pelic
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
1 z 1
dr inż.
Dariusz Sędziak
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
2 z 2
dr inż.
Radosław Wichniarek
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
0 z 1
prof. dr hab. inż.
Stanisław Legutko
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
7 z 7
dr inż.
Krzysztof Grześkowiak
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP),
Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
0 z 4

Strony