Limity prac dyplomowych

Studia: Niestacjonarne
Stopień: I
Prowadzący Kierunek / specjalność Przykładowe tematy Miejsca zajęte
dr hab. inż.
Mateusz Barczewski
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Zastosowanie materiałów ze zrównoważonych źródeł do wytwarzania części pojazdów samochodowych
0 z 1
dr hab. inż.
Karol Bula
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 1
dr hab. inż.
Dorota Czarnecka - Komorowska
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 1
dr hab. inż.
Piotr Mikołajczak
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 1
dr hab. inż.
Marek Szostak
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 3
dr inż.
Jacek Andrzejewski
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 2
dr inż.
Dariusz Bartkowski
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 1
dr inż.
Łukasz Bernat
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 1
dr inż.
Monika Dobrzyńska - Mizera
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 1
dr inż.
Krzysztof Grześkowiak
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
1 z 1
dr inż.
Danuta Matykiewicz
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
1 z 1
dr inż.
Waldemar Matysiak
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 1
dr inż.
Kinga Mencel
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 1
dr inż.
Paweł Szymański
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
0 z 1
prof. dr hab. inż.
Andrzej Milecki
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
0 z 2
dr hab. inż.
Olaf Ciszak
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
0 z 1
dr hab. inż.
Piotr Frąckowiak
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
0 z 2
dr hab. inż.
Andrzej Gessner
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
2 z 2
dr hab. inż.
Filip Górski
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
0 z 1
dr inż.
Piotr Kędzia
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
0 z 2
dr inż.
Roman Konieczny
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
0 z 1
dr inż.
Wiesław Kuczko
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
0 z 1
dr inż.
Remigiusz Łabudzki
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
1 z 1
dr inż.
Radomir Majchrowski
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
1 z 1
dr inż.
Maciej Obst
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
1 z 4
dr inż.
Marcin Pelic
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
2 z 3
dr inż.
Wojciech Ptaszyński
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
1 z 1
dr inż.
Dominik Rybarczyk
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
2 z 2
dr inż.
Dariusz Sędziak
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
1 z 4
dr inż.
Radosław Wichniarek
Mechatronika (MCH),
Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
0 z 1
prof. dr hab. inż.
Stanisław Legutko
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
8 z 8
dr inż.
Krzysztof Grześkowiak
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
0 z 4
dr inż.
Remigiusz Łabudzki
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
3 z 3
dr inż.
Dorota Nagolska
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
0 z 4
prof. dr hab. inż.
Maciej Kupczyk
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 2
dr hab. inż.
Mateusz Barczewski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr hab. inż.
Dorota Czarnecka - Komorowska
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 2
dr hab. inż.
Szymon Wojciechowski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Paweł Fritzkowski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Damian Grajewski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
.
0 z 2
dr inż.
Jakub Hajkowski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Wiesław Kuczko
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Wojciech Łapka
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Lidia Marciniak - Podsadna
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
1 z 1
dr inż.
Danuta Matykiewicz
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Waldemar Matysiak
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Kinga Mencel
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Zbigniew Nowakowski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
1 z 1
dr
Marcin Rodak
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Magdalena Suchora - Kozakiewicz
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 2
dr inż.
Marcin Suszyński
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
1 z 1
dr inż.
Paweł Szymański
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Marcin Wiśniewski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
1 z 1
dr
Małgorzata Wojsznis
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
0 z 1
dr inż.
Krzysztof Żywicki
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Systemy produkcyjne (SP)
1 z 1
prof. dr hab. inż.
Michał Wieczorowski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 1
dr hab. inż.
Bartosz Gapiński
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 1
dr inż.
Magdalena Diering
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 1
dr inż.
Karol Grochalski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 2
dr inż.
Łukasz Grudzień
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
2 z 2
dr inż.
Anna Karwasz
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 2
dr inż.
Agnieszka Kujawińska
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 1
dr inż.
Radomir Majchrowski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 1
dr inż.
Piotr Pajzderski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 1
dr inż.
Michał Rogalewicz
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
1 z 1
dr inż.
Justyna Trojanowska
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
2 z 2
dr inż.
Krzysztof Żywicki
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
1 z 2
Stopień: II
Prowadzący Kierunek / specjalność Przykładowe tematy Miejsca zajęte
prof. dr hab. inż.
Jan Żurek
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr hab. inż.
Damian Przestacki
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 2
dr hab. inż.
Paweł Twardowski
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 3
dr hab. inż.
Szymon Wojciechowski
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr inż.
Karol Grochalski
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 2
dr inż.
Michał Jakubowicz
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr inż.
Lidia Marciniak - Podsadna
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr inż.
Zbigniew Nowakowski
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
1 z 1
dr inż.
Katarzyna Peta
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 1
dr inż.
Marek Rybicki
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Inżynieria mechaniczna (IMe)
0 z 2
prof. dr hab. inż.
Roman Staniek
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
2 z 2
dr hab. inż.
Andrzej Gessner
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
1 z 1
dr hab. inż.
Paweł Jasion
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
1 z 1
dr hab.
Tomasz Stręk
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
dr inż.
Tomasz Bartkowiak
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 2
dr inż.
Magdalena Grygorowicz
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
dr
Dariusz Kurpisz
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
dr inż.
Krzysztof Mrozek
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
1 z 1
dr inż.
Adam Myszkowski
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
dr inż.
Krzysztof Netter
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
1 z 1
dr inż.
Wojciech Ptaszyński
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
dr
Marcin Rodak
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
dr inż.
Mikołaj Smyczyński
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
dr inż.
Piotr Stasiewicz
Mechanika i budowa maszyn (MIBM),
Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
0 z 1
prof. dr hab.
Ewa Stachowska
Mechatronika (MCH),
Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
0 z 1
prof. dr hab. inż.
Michał Wieczorowski
Mechatronika (MCH),
Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
0 z 2
dr hab. inż.
Roman Barczewski
Mechatronika (MCH),
Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
0 z 2
dr hab. inż.
Bartosz Gapiński
Mechatronika (MCH),
Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
0 z 1
dr hab. inż.
Maciej Tabaszewski
Mechatronika (MCH),
Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
0 z 2
dr hab. inż.
Rafał Talar
Mechatronika (MCH),
Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
0 z 2
dr inż.
Karol Grochalski
Mechatronika (MCH),
Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
0 z 1
dr inż.
Michał Jakubowicz
Mechatronika (MCH),
Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
1 z 1
dr inż.
Dawid Kucharski
Mechatronika (MCH),
Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
0 z 1

Strony