Limity prac dyplomowych

Studia: Niestacjonarne
Stopień: II
Prowadzący Kierunek / specjalność Przykładowe tematy Miejsca zajęte
dr inż.
Remigiusz Łabudzki
Mechatronika (MCH),
Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
0 z 2
dr inż.
Radomir Majchrowski
Mechatronika (MCH),
Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
0 z 2
prof. dr hab. inż.
Jan Żurek
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 1
dr hab. inż.
Ewa Dostatni
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
2 z 2
dr hab. inż.
Hubert Jopek
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
W trakcie ustalania
1 z 1
dr hab. inż.
Paweł Popielarski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 1
dr hab. inż.
Anita Uściłowska
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 2
dr inż.
Jacek Diakun
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 3
dr inż.
Jakub Hajkowski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 1
dr inż.
Magdalena Mierzwiczak
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
1 z 1
dr inż.
Robert Sika
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 1
dr inż.
Marcin Suszyński
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
0 z 2
dr inż.
Jan Uniejewski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
2 z 2
dr inż.
Przemysław Zawadzki
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Informatyzacja produkcji (IPR)
2 z 2
prof. dr hab. inż.
Adam Hamrol
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 2
prof. dr hab. inż.
Michał Wieczorowski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 2
dr hab. inż.
Bartosz Gapiński
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 1
dr hab. inż.
Beata Starzyńska
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 2
dr inż.
Magdalena Diering
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 2
dr inż.
Łukasz Grudzień
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
1 z 2
dr inż.
Michał Jakubowicz
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 1
dr inż.
Dawid Kucharski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 1
dr inż.
Piotr Pajzderski
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 2
dr inż.
Michał Rogalewicz
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 3
dr inż.
Krzysztof Żywicki
Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP),
Zarządzanie jakością (ZJ)
0 z 1

Strony