RW członek komisji_180928065144_

Stanowisko: 
Dopisek: 
przedstawiciel związku zawodowego NSZZ "Solidarność"