Oferty

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Tworzyw Sztucznych
Utworzono: poniedziałek, 27. Styczeń 2020 - 14:54
Ostatnia modyfikacja: środa, 29. Styczeń 2020 - 10:06

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych – 1 etat

w ramach umowy o pracę na czas określony

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych

w dyscyplinie naukowej: inżynieria mechaniczna

specjalność:  tworzywa sztuczne, przetwórstwo tworzyw sztucznych

w Instytucie Technologii Materiałów w Zakładzie Tworzyw Sztucznych

mgr Kamila Czerniak
kierownik administracyjny wydziału
konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej
Utworzono: poniedziałek, 27. Styczeń 2020 - 14:59
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 27. Styczeń 2020 - 14:59

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych – 1 etat

w ramach umowy o pracę na czas określony

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych

w dyscyplinie naukowej: inżynieria mechaniczna

specjalność: obróbka plastyczna lub inżynieria produkcji

w Instytucie Technologii Materiałów w Zakładzie Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej

mgr Kamila Czerniak
kierownik administracyjny wydziału
Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej
Utworzono: poniedziałek, 27. Styczeń 2020 - 15:02
Ostatnia modyfikacja: środa, 29. Styczeń 2020 - 10:13

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych – 1 etat

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych

w dyscyplinie naukowej: inżynieria mechaniczna

specjalność: technologie przetwarzania materiałów (odlewnictwo) lub inżynierii produkcji

w Instytucie Technologii Materiałów w Zakładzie Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej

mgr Kamila Czerniak
kierownik administracyjny wydziału