Pracownik

dr hab. inż. Olaf Ciszak
profesor nadzwyczajny PP
Jednostka:
Zakład Projektowania Technologii
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 638
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2162
61 665 2360

Zainteresowania zawodowe

  • Automatyzacja (robotyzacja i mechanizacja) procesów produkcyjnych
  • Technologia montażu

Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste środa, godzina
8:00 - 9:30
638, budynek BM (z zegarem)
Studia niestacjonarne
Dzień Miejsce
sobota, 10.03.2018, godzina
15:00 - 16:00
224, budynek BM (z zegarem)
niedziela, 11.03.2018, godzina
11:15 - 12:00
224, budynek BM (z zegarem)
niedziela, 18.03.2018, godzina
13:00 - 14:00
224, budynek BM (z zegarem)
sobota, 24.03.2018, godzina
10:30 - 11:30
224, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Automatyzacja (mechanizacja i robotyzacja) procesów produkcyjnych:

- projektowanie stanowisk zrobotyzowanych

- modelowanie i symulacja zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych

- programowanie robotów przemysłowych i stanowisk zrobotyzowanych

- projektowanie i dobór oprzyrządowanie technologicznego

- analiza ekonomiczna zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych

- elastyczne systemy produkcyjne

- bezpieczeństwo zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych

2. Technologia montażu.Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2018 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW) 1 z 1
2018 Stacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 2 z 3
2018 Stacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 2
2018 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
2018 Niestacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 1
2018 Niestacjonarne II Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 0 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień I, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)

2018 Stopień I, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
1
Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2017 129241 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Opracowanie koncepcji elastycznego montażu dla wybranego wielowariantowego wyrobu
Design of flexible assembly system for selected product variety
2017 129434 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Robotyzacja procesu spawania wybranego elementu konstrukcyjnego
Robotic welding process of selected component
2017 111038 Stopień II, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Opracowanie systemu wizyjnego do inspekcji dachówek
The design of vision system for roof tiles inspection
2017 111024 Stopień II, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Opracowanie systemu wizyjnego do sterowania robotem za pomocą znaków geometrycznych
Project of the vision system to control of industrial robot using the recognition of geometric signs
2017 95080 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza możliwości wdrożenia zrobotyzowanego pakowania i paletyzacji w wybranym systemie produkcyjnym
Analysis of the possibility of implementing a robotized system for packing and palletizing in selected production system
2017 111284 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza techniczno-ekonomiczna wybranego systemu produkcyjnego
Technical and economic analysis of selected production system
2017 111269 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Modernizacja technologii montażu wybranego zespołu napędowego
Modernisation of selected drive unit assembly
2018 115221 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Optymalizacja naświetlania płyt w druku offsetowym
2018 120934 Stopień I, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Opracowanie zdalnie sterowanego układu maniluacyjnego do paletyzacji
Project of the remote controlled manipulating system for palletizing
2018 120919 Stopień I, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Opracownie układu sterowania dla wybranego zespołu pojazdu samochodowego
Project of control system for selected vechicle unit system