Pracownik

dr inż. Jacek Diakun, asystent
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 121
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2731

Zainteresowania zawodowe

modelowanie i symulacja procesów dyskretnych (ze szczególnym uwzględnieniem procesu produkcyjnego), modelowanie wyrobu pod kątem ostatnich etapów jego cyklu życia, systemy PLM, bazy danych


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste wtorek, godzina
13:30 - 15:00
121, budynek BM (z zegarem)
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 3
2020 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 2
2020 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 3
Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
w trakcie ustalania
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Oprogramowanie sterownika zbiornika buforowego do pozyskiwania wody wysokooczyszczonej
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
tytuł pracy w trakcie ustalania
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Modelowanie i ocena recyklingowa wybranego wyrobu
Modelling and Recycling Assessment of Selected Product
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Analiza danych w wybranych obszarach procesu produkcyjnego wyrobów papierowych jednorazowego użytku dla branży gastronomicznej
Data Analysis in Selected Areas of Production Process of Single-Use Paper Products for Food Industry
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Analiza możliwości usprawnienia procesu magazynowania z wykorzystaniem metody symulacyjnej
Analysis of Improvement of Warehouse Process Using Simulation Method
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Analiza porównawcza możliwości modelowania i symulacji kinematyki robotów w środowiskach FlexSim i Process Simulate
Comparative Study of Possibilites of Modeling and Simulation of Kinematics of Robots in FlexSim and Process Simulate Software
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Badanie symulacyjne wybranego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży kosmetycznej
Simulation Study of Selected Production Process in Cosmetic Company
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Analiza procesu produkcyjnego za pomocą metody symulacyjnej
Production process analysis using simulation method
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Modelowanie i ocena recyklingowa wyrobu AGD
Household Appliance Recycling Modelling and Assessment
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Aplikacja bazodanowa wspomagająca działanie magazynu wałków drukujących
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Opracowanie awaryjnej strategii dostarczania detali na linię produkcyjną w systemie JIT
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Opracowanie awaryjnej strategii dostarczania detali na linię produkcyjną w systemie JIT
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Optymalizacja pojemników transportowych w firmie Volkswagen
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Analiza i doskonalenie procesu produkcyjnego autobusów miejskich
Analysis and Improvement of City Buses Production Process
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Integracja systemów klasy PPC i PLM
Integration of PPC amd PLM IT Systems
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Baza danych do zarządzania zleceniami w firmie serwisowej na przykładzie firmy Forcom Sp. z o.o.
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Baza danych ewidencjonująca pracę brygad montażowych
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Analiza i doskonalenie procesów produkcyjnych wyrobów medycznych za pomocą metody symulacyjnej
Analysis and Improvement of Medical Products Production Processes Using Simulation Method
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Implementacja danych o środowiskowych właściwościach wyrobu w systemie PLM
Environmental Product Product Properties Implementation in PLM System
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Ocena przydatności modułu ProcessForce systemu SAP BusinessOne w wybranych obszarach przedsiębiorstwa produkcyjnego
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Portal internetowy dotyczący ekoprojektowania