Pracownik

Paulina Fopp, specjalista ds. administracyjnych i finansowych
Jednostka:
Instytut Mechaniki Stosowanej
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 425
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2301