Pracownik

Paweł Gładysiak, starszy technik
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Laboratorium Maszyn Inteligentnych
Adres:
Hala 20
ul. Berdychowo
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2768