Pracownik

mgr inż. Michał Grenda, doktorant
Jednostka:
Instytut Mechaniki Stosowanej
Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 409
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2325

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Pozostałe terminy