Pracownik

dr inż. Łukasz Grudzień, asystent
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 304
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 647 5990

Zainteresowania zawodowe

 1. Systemy zarządania jakością
 2. Zintegrowane systemy zarządzania
 3. Jakość informacji/zarządzanie informacją
 4. Podejście procesowe i oparte na ryzyku w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste czwartek, godzina
13:30 - 15:00
304, budynek BM (z zegarem)
Pozostałe terminy
Dzień Miejsce
sobota, 21.03.2020, godzina
15:15 - 16:45
304, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

 1. Doskonalenie systemów zarządzania jakością z wykorzystaniem narzędzi Lean-Six Sigma
 2. Zarządzanie jakością informacji/zarządzanie informacją
 3. Bezpieczeństwo informacji jako element systemów zarządzania
 4. Podejście procesowe do zarządzania (BPM)
 5. Podejście oparte na ryzyku w zarządzaniu (ERM/ISO 31000)
 6. Audyt w doskonaleniu systemów zarządzania
 7. Data Mining w sterowaniu procesami/zarządzaniu organizacją
 8. Systemy zarządzania środowiskowego (ISO 14001, ISO 51000) oraz bhp (OHSAS 18001)
 9. Wdrożenie i doskonalenie systemów ISO/TS 16949


Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 3
2020 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 1 z 1
2020 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 2 z 2
2020 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 1 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2017 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)

Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Zarządzanie projektami
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Doskonalenie procesu
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Doskonalenie procesu
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Analiza reklamacji w procesie pakowania
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Bezpieczeństwo informacji w usugach bankowych
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Doskonalenie procesu
2020 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Wykorzystanie raportu 8D
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Zarządzanie informacją
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Doskonalenie procesu z wykorzystaniem narzędzi Lean Management
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Doskonalenie procesu z wykorzystaniem narzędzi Lean Management
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Doskonalenie procesu procesu wytwarzania
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Doskonalenie procesu procesu wytwarzania
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Wdrożenie nowego wyrobu
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Doskonalenie procesu z wykorzystaniem narzędzi Lean
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Doskonalenie procesu w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Doskonalenie procesu w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Doskonalenie procesu w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Doskonalenie procesu z wykorzystaniem instrumentów zarządzania jakością
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Doskonalenie procesu z wykorzystaniem instrumentów zarządzania jakością
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Informatyczne systemy zarządzania
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Wpływ jakości danych na skuteczność procesu produkcji
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle piwowarskim na podstawie browaru rzemieślniczego
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Analiza celowości wprowadzenia systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015 w wybranym serwisie samochodowym
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Badania oraz analiza błędów konstrukcyjnych i wykonania części do szyberdachów
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Doskonalenie systemu kwalifikacji i oceny dostawców w hurtowni połączeń złącznych
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Poprawa skuteczności detekcji metalu w krytycznym punkcie kontroli
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Doskonalenie metod kontroli jakości wyrobów stalowych w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Doskonalenie systemu zarządzania jakością z wykorzystaniem systemu MES
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Koncepcja wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie produkcyjnej
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle piwowarskim na podstawie browaru rzemieślniczego