Pracownik

prof. dr hab. inż. Zenon Ignaszak
profesor zwyczajny
Jednostka:
Zakład Odlewnictwa
Adres:
Hala A15
ul. Piotrowo, pokój 20
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2460

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
parzyste poniedziałek, godzina
10:00 - 11:30
Laboratorium CAD/CAE (od strony ul. Jana Pawła), hala A15
nieparzyste poniedziałek, godzina
10:00 - 11:30
Laboratorium CAD/CAE (od strony ul. Jana Pawła), hala A15
Studia niestacjonarne

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

1. Wirtualizacja (modelowanie, bazy danych, efektywne wspomaganie komputerowe w sł€żbie optymalizacji projektowania technologii i walidacja eksperymentalna) procesów w technologiach materiałowych, szczególnie w obszarze zjawisk cieplnych

2. Procesy przetwarzania materiałów metalowych w obszarze metalurgii i odlewnictwa stopów żelaza i metali nieżelaznych

3. Badania nieniszczące w technologiach materiałowych (ultradźwięki, penetracyjne, radiograficzne, tomografia komputerowa, ...)

4. Praktyczne sterowanie jakością materiałów i wyrobów w technologiach materialowych w procesach przemysłowych

5. Metody pomiarowe parametrów procesów w technologiach materiałowych, stanowiska pomiarowe i akwizycja danych

6. Badania właściwości materiałów i wyrobów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych w celu kompletowania baz danych do systemów symulacyjnychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2018 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Technologie przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 2
2018 Stacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 1
2018 Stacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 2 (SP2) 0 z 1
2018 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 3
2018 Niestacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 1
2018 Niestacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2017 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2017 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2017 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2017 111111 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Bazy danych właściwości termomechanicznych materiałów ceramicznych i tworzyw sztucznych w systemach symulacyjnych typu CAD/CAE
Databases of thermo-mechanical properties of ceramic and plastics materials in CAD/CAE simulation systems
2017 118878 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Możliwości wykorzystania parametrów jakości metalurgicznej żeliwa, badanej metodą analizy termicznej, w bazach danych systemu symulacyjnego.
Possibilities of using of metallurgical cast iron quality parameters, analyzed by thermal analysis, in databases of simulation system.
2017 111173 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Identyfikacja oddziaływania wybranych parametrów technologii odlewania odśrodkowego na strukturę i właściwości żeliwnych odlewów tulei cylindrowych
Identification of the impact of the selected centrifugal casting technology parameters on the structure and properties of cast iron cylinder liner
2017 105398 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Optymalizacja procedury projektowania koncepcji technologii odlewów z żeliwa z wykorzystaniem metod tradycyjnych i wspomagania komputerowego, z wykorzystaniem systemu symulacyjnego CAD/CAE w wybranej odlewni
Optimization of conception design procedure of cast iron technologies using traditional methods and computer assistance, using the simulation system in chosen foundry