Pracownik

dr inż. Roman Konieczny
starszy wykładowca
Jednostka:
Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 122
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2718

Zainteresowania zawodowe

zastosowania systemów CAD/CAM, automatyzacja i nadzorowanie procesów wytwarzania


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste wtorek, godzina
9:45 - 11:15
122, budynek BM (z zegarem)
Studia niestacjonarne
Dzień Miejsce
sobota, 01.04.2017, godzina
13:00 - 13:30
122, budynek BM (z zegarem)
sobota, 22.04.2017, godzina
13:00 - 13:30
122, budynek BM (z zegarem)
sobota, 20.05.2017, godzina
13:00 - 13:30
122, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

zastosowania systemów CAD/CAM, automatyzacja i nadzorowanie procesów wytwarzania, wytwarzanie przyrostowePrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2018 Stacjonarne I Inżynieria Biomedyczna (IBM) Protetyka (PR) 2 z 2
2018 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW) 2 z 2
2017 Stacjonarne II Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 0 z 2
2017 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 3 z 3
2017 Niestacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 2 z 2
2017 Niestacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 3 z 3
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)

Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2017 113395 Stopień I, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt urządzenia do naklejania etykiet z wykorzystaniem systemu Arduino
Design of labeling machine using Arduino system
2017 105169 Stopień I, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt łopatkowego dozownika do granulatu
Design of the paddle feeder for granulated substance
2017 111240 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Analiza zmian w przedsiębiorstwie produkcyjnym po wdrożeniu nowego systemu ERP
Analysis of changes in the manufacturing company after the implementation of the new ERP system
2017 105363 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Modernizacja konstrukcji wybranego modelu sejfu oraz wizualizacja wariantów w systemie Wirtualnej Rzeczywistości
Modernization of the selected model of the safe and visualization of the options in the Virtual Reality system
2017 102956 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Projekt i testy systemu zarządzania produkcją MES
Design and testing of Production Management System MES
2017 108795 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Zarządzanie informacją w projektowaniu zabudowy siedzeń autobusowych w oparciu o systemy klasy PDM i ERP
Information management in the design the layout of bus seats on the basis of PDM and ERP class systems
2017 111243 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Zastosowanie symulacji obróbki do oceny programu sterującego w systemach CAD/CAM
The use of machining simulation to evaluate the part program in CAD / CAM
2017 108300 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Zastosowanie systemów CAD/CAM do projektowania instalacji wentylacyjnych
The use of CAD / CAM systems for the design of ventilation systems
2018 120628 Stopień I, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Proteza kończyny przedniej dla psa
2018 120646 Stopień I, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Proteza kończyny przedniej dla psa
2018 120846 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Automatyzacja projektowania obróbki w systemach CAD/CAM
2018 120850 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Automatyzacja projektowania obróbki w systemach CAD/CAM