Pracownik

dr inż. Roman Konieczny, starszy wykładowca
Jednostka:
Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 122
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2718

Zainteresowania zawodowe

zastosowania systemów CAD/CAM, automatyzacja i nadzorowanie procesów wytwarzania


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste wtorek, godzina
10:00 - 11:30
122, budynek BM (z zegarem)
nieparzyste i parzyste środa, godzina
11:30 - 13:00
122, budynek BM (z zegarem)
Pozostałe terminy
Dzień Miejsce
niedziela, 03.03.2019, godzina
13:00 - 13:30
122, budynek BM (z zegarem)
sobota, 16.03.2019, godzina
13:00 - 13:30
122, budynek BM (z zegarem)
sobota, 23.03.2019, godzina
13:00 - 13:30
122, budynek BM (z zegarem)
niedziela, 24.03.2019, godzina
13:00 - 13:30
122, budynek BM (z zegarem)
niedziela, 07.04.2019, godzina
13:00 - 13:30
122, budynek BM (z zegarem)
sobota, 13.04.2019, godzina
13:00 - 13:30
122, budynek BM (z zegarem)
niedziela, 12.05.2019, godzina
13:00 - 13:30
122, budynek BM (z zegarem)
sobota, 18.05.2019, godzina
13:00 - 15:00
122, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

zastosowania systemów CAD/CAM, automatyzacja i nadzorowanie procesów wytwarzania, wytwarzanie przyrostowePrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2020 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM) Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW) 0 z 4
2019 Stacjonarne II Inżynieria Biomedyczna (IBM) Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR) 0 z 2
2019 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 1
2019 Niestacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 0 z 1
2019 Niestacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2020 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)

2018 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)

Wydane
Rok Opcje
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Proteza kończyny przedniej dla psa
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Proteza kończyny przedniej dla psa
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Automatyzacja projektowania obróbki w systemach CAD/CAM
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Automatyzacja projektowania obróbki w systemach CAD/CAM
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Inżynieria implantów i protezowania (IIP)
Automatyzacja projektowania zindywidualizowanych protez kosmetycznych
Automation of the design of personalized cosmetic prosthesis
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Inżynieria implantów i protezowania (IIP)
Wirtualne projektowanie sal operacyjnych
Virtual design of operating rooms
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt sterowanego głosowo urządzenia do parzenia kawy
Design of voice controlled coffee machine
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Wdrażanie systemu CRM w przedsiębiorstwie produkcyjnym
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt urządzenia do naklejania etykiet z wykorzystaniem systemu Arduino
Design of labeling machine using Arduino system
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt łopatkowego dozownika do granulatu
Design of the paddle feeder for granulated substance
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Analiza zmian w przedsiębiorstwie produkcyjnym po wdrożeniu nowego systemu ERP
Analysis of changes in the manufacturing company after the implementation of the new ERP system
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Modernizacja konstrukcji wybranego modelu sejfu oraz wizualizacja wariantów w systemie Wirtualnej Rzeczywistości
Modernization of the selected model of the safe and visualization of the options in the Virtual Reality system
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Projekt i testy systemu zarządzania produkcją MES
Design and testing of Production Management System MES
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Zarządzanie informacją w projektowaniu zabudowy siedzeń autobusowych w oparciu o systemy klasy PDM i ERP
Information management in the design the layout of bus seats on the basis of PDM and ERP class systems
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Zastosowanie symulacji obróbki do oceny programu sterującego w systemach CAD/CAM
The use of machining simulation to evaluate the part program in CAD / CAM
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Zastosowanie systemów CAD/CAM do projektowania instalacji wentylacyjnych
The use of CAD / CAM systems for the design of ventilation systems