Pracownik

dr inż. Dawid Kucharski, asystent
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 129
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3569

Zainteresowania zawodowe

  • Laserowe systemy pomiarowe.
  • Współrzędnościowe i optyczne pomiary wielkości geometrycznych.
  • Biofizyka i aparatura medyczna.
  • Systemy operacyjne Unix i algorytmy analizy danych pomiarowych.
  • Fizyka klasyczna i mechanika kwantowa.

Więcej informacji na http://dawid.kucharski.pracownik.put.poznan.pl


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste wtorek, godzina
9:45 - 11:15
129, budynek CMBiN
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

  • Konstrukcje i badania laserowych układów pomiarowych.
  • Optyczne pomiary wielkości geometrycznych.
  • Ocena dokładności i powtarzalności medycznej aparatury pomiarowej.
  • Algorytmy analizy obrazów, tworzenie i optymalizacja.


Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2020 Stacjonarne I Inżynieria Biomedyczna (IBM) Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE) 1 z 1
2020 Stacjonarne I Inżynieria Biomedyczna (IBM) Protetyka (PR) 1 z 1
2020 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 1
2019 Stacjonarne II Inżynieria Biomedyczna (IBM) Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR) 1 z 1
2019 Stacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 1
2020 Stacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN) 1 z 1
2019 Niestacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 2
2019 Niestacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN) 1 z 1
Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Booked
Booked
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Booked
Booked
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Ocena zdolności przyrządu do optycznych pomiarów prędkości
The device capability assessment for the optical velocity measurements
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Eksperymentalne badania korelacji nierówności powierzchni z rozpraszaniem światła laserowego
An experimental studies of the correlation between surface irregularities and laser light scattering
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Booked
Booked
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Modelowanie i analiza numeryczna właściwości mechanicznych wybranych wyrobów kuto-walcowanych
Modelling and numerical analysis of mechanical properties of selected rolled and forged components
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Konstrukcja układu kalibrującego alkomaty
Construction of an alcohol tester calibration system
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza niepewności pomiarów stężenia spalin w wybranych kotłach gazowych
A measurements uncertainty analysis of an exhaust gas concentration in the selected gas boilers
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Metrologiczna ocena przyrostowych metod prototypowania pod względem dokładności wielkości geometrycznych
Metrological evaluation of additive prototyping techniques in terms of the geometric quantities accuracy
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Statystyczna analiza interferogramów dla potrzeb metrologii optycznej
Statistical interferogram analysis for optical metrology applications
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Analiza korelacji czasowych przesunieć danych w optycznych badaniach tekstury powierzchni
Analysis of the time-shifted data correlation in the optical surface texture measurements
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Ocena zdolności rozdzielczej interferometrycznego układu pomiarowego w badaniach tekstury powierzchni
Resolution evaluation of the interferometric measurement system in a surface texture measurements
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Eksperymentalna ocena rozszerzalności temperaturowej światłowodów w układzie interferometrycznym
Experimental evaluation of an optical fibers thermal expansion in an interferometric system