Pracownik

dr inż. Remigiusz Łabudzki, adiunkt dydaktyczny
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Projektowania Technologii
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 637
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2051

Zainteresowania zawodowe

Projektowanie procesów technologicznych

Projektowanie w systemach CAD/CAM

Logistyka przedsiębiorstwa

Systemy wizyjne w procesach wytwórczych


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste piątek, godzina
8:00 - 11:00
637, SKYPE: remigiusz.labudzki@put.poznan.pl, budynek BM (z zegarem)
Pozostałe terminy
Dzień Miejsce
sobota, 25.04.2020, godzina
8:00 - 10:00
637, SKYPE: remigiusz.labudzki@put.poznan.pl, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Inżynieria przemysłowa (IP) 0 z 1
2021 Stacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje mechatroniczne (KM) 0 z 1
2020 Stacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN) 2 z 2
2020 Niestacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 1 z 1
2020 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Logistyka przedsiębiorstwa (LP) 3 z 3
2020 Niestacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN) 0 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2019 Stopień I, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Temat roboczy
2019 Stopień II, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)

2017 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2017 Stopień II, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)

Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje mechatroniczne (KM)
Opracowanie konstrukcji automatycznego wieszaka sportowego
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Oprzyrządowanie pozycjonujące śruby serwa hamulcowego
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje mechatroniczne (KM)
Projekt robota koszącego
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje mechatroniczne (KM)
Zrobotyzowany system nadzorowania upraw rolnych
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza systemu logistycznego produkcji w przedsiębiorstwie branży spożywczej
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Modernizacja systemu logistycznego dystrybucji w wybranym przedsiębiorstwie
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Zarządzanie zapasami w magazynie przedsiębiorstwa produkcyjnego
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Modernizacja stanowiska produkcyjnego w wybranym przedsiębiorstwie
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Modernizacja układu sterowania robota sprzątającego
Modernization of the cleaning robot control system
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Projekt układu kontroli bezpieczeństwa pracy szlifierki - temat roboczy
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Robotyzacja stanowiska produkcyjnego
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Opracowanie konstrukcji i technologii podnośnika motocyklowego
Development of the motorcycle's lift construction and technology
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
Analiza zagrożeń na stanowisku produkcyjnym
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Modernizacja systemu sterowania frezarki do drewna
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Modernizacja układu sterowania grupą przenośników taśmowych
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Opracowanie konstrukcji automatycznego wyrzutnika piłek tenisowych
Development of the construction of an automatic tennis balls launcher
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Opracowanie konstrukcji zautomatyzowanego parkingu rowerowego
Design of automated bicycle parking
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza gospodarki magazynowej wybranego przedsiębiorstwa
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
Automatyzacja linii technologicznej pakowania - temat roboczy
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Modernizacja procesu technologicznego wytwarzania wózka inwalidzkiego
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Nowoczesna konstrukcja wózka transportowego
Modern construction of a transport trolley
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Modernizacja procesu technologicznego pieca przemysłowego
Modernization of the technological process of an industrial furnace
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Modernizacja wybranego procesu technologicznego wytwarzania
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
System utrzymania ruchu przedsiębiorstwa branży meblarskiej
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
System wizyjny w znakowaniu wyrobów
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Temat roboczy
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Automatyzacja magazynu zaopatrzeniowego w wybranym przedsiębiorstwie
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Usprawnienie przepływu materiałów w przedsiębiorstwie produkcyjnym
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Modernizacja systemu produkcyjnego w przedsiębiorstwie produkcyjnym
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Temat roboczy
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Temat roboczy
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Temat roboczy
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Temat roboczy
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Automatyzacja procesu wytwarzania lodówki
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt automatycznego magazynu narzędzi dla frezarki sterowanej numerycznie
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt linii produkcyjnej do montażu obrabiarek sterowanych numerycznie
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Zastosowanie systemu wizyji maszynowej do identyfikacji wybranych cech wytwarzanego wyrobu
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Temat roboczy