Pracownik

dr inż. Wojciech Łapka, adiunkt
Jednostka:
Instytut Mechaniki Stosowanej
Zakład Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 120
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2302

Zainteresowania zawodowe

Wibroakustyka, ergonomia, akustyka przemysłowa, tłumiki hałasu, symulacje komputerowa propagacji fali akustycznej w układach akustycznych.


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
11:45 - 13:15
120, budynek CMBiN
Pozostałe terminy
Dzień Miejsce
sobota, 23.03.2019, godzina
14:00 - 15:00
120, budynek CMBiN
niedziela, 14.04.2019, godzina
10:45 - 11:15
120, budynek CMBiN
sobota, 25.05.2019, godzina
12:00 - 13:00
120, budynek CMBiN

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

  1. Wibroakustyka, akustyka przemysłowa, redukcja drgań i hałasu, tłumiki hałasu, modelowanie numeryczne propagacji fali akustycznej w układach akustycznych, hałas w środowisku i pomieszczeniach, emisja hałasu od zakładów przemysłowych, określanie ekspozycji na hałas na stanowiskach pracy, wyznaczanie poziomu mocy akustycznej urządzeń na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego, określanie właściwości dźwiękoizolacyjnych obudów, wyznaczanie współczynnika pochłaniania materiałów w rurze Kundta, wyznaczanie chłonności akustycznej pomieszczeń, adaptacja akustyczna pomieszczeń, obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne maszyn i urządzeń, itp.
  2. Ergonomia na stanowiskach pracy: określanie fizycznego i psychicznego obciążenia pracą, badania składników materialnego środowiska pracy (hałas, wibracje, mikroklimat, oświetlenie, promienowanie, zapylenie powietrza), ocena ryzyka zawodowego, wyznaczanie czasu przerw w pracy, kształtowanie środowiska pracy, antropometria, propozycje poprawy warunków pracy.
  3. Rozwiązywanie problemów inżynierskich za pomocą metod innowacyjnego myślenia - typu np. algorytm TRIZ, mapa myśli, poszerzacz oglądu i pomysłów De Bono.


Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2020 Stacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 1 (SP1) 2 z 2
2020 Stacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 2 (SP2) 0 z 2
2019 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
2019 Niestacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 1 z 1
2019 Niestacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)

Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Analiza ergonomiczna wybranego stanowiska pracy w zakładzie produkcyjnym
Ergonomic analysis of selected workplace at manufacturing plant
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Analiza ergonomiczna wybranego stanowiska pracy w zakładzie produkcyjnym
Ergonomic analysis of selected workplace at manufacturing plant
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza ergonomiczna stanowiska pracy operatora krajarki papieru
Ergonomical analysis of the paper cutter operators workplace
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Analiza ergonomiczna wybranego stanowiska pracy w zakładzie produkcyjnym
Ergonomic analysis of selected workplace at the manufacturing plant
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Analiza ergonomiczna wybranych czynników materialnego środowiska pracy w zakładzie produkcyjnym
Ergonomic analysis of selected factors of the material environment at the manufacturing plant
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Analiza ergonomiczna wybranego stanowiska pracy w zakładzie produkcyjnym
Ergonomic analysis of selected workplace at the manufacturing plant
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Analiza ergonomiczna wybranego stanowiska pracy w zakładzie produkcyjnym Stamar
Ergonomic analysis of selected workplace at the Stamar manufacturing plant
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza problemu realizacji projektów instalacji do rozładunku cystern z wykorzystaniem algorytmu TRIZ
Problem analysis of implementation of installations to unloading tanks projects using the TRIZ method
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Analiza ergonomiczna wybranego stanowiska pracy w zakładzie produkcyjnym
Ergonomic analysis of selected workplace at manufacturing plant
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Analiza ergonomiczna wybranego stanowiska pracy w zakładzie produkującym elementy metalowe
Ergonomic analysis of selected workplace at steel elements manufacturing plant
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Analiza ergonomiczna wybranego stanowiska pracy w zakładzie produkującym konstrukcje stalowe
Ergonomic analysis of selected workplace at steel construction plant
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Analiza ergonomiczna wybranego stanowiska pracy w zakładzie produkującym prefabrykowane konstrukcje drewniane
Ergonomic analysis of selected workplace at manufacturing plant of prefabricated wooden constructions
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Projekt ergonomicznego stanowiska pracy montera unitu okulistycznego
Design of ergonomic workplace of assembly worker of ophthalmic unit
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza ergonomiczna stanowiska pracy operatora krajarki do papieru
Ergonomical analysis of the paper cutter operators workplace
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Projekt, wykonanie i analiza działania źródła dźwięku do laboratoryjnych badań tłumików kanałowych
Design, construction and work analysis of sound source for laboratory measurements of ducted silencers
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza ergonomiczna wybranych stanowisk pracy w zakładzie produkującym komponenty do aut
Ergonomic analysis of selected workplaces at car components manufacturing plant
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do wyznaczania tłumienia wtrącenia małych tłumików akustycznych
Design and realizasion of the laboratory set-up to determine the insertion loss of small silencers
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
Projekt, wykonanie i analiza działania zakończenia bezechowego do badań laboratoryjnych tłumików kanałowych
Design, construction and work analysis of anechoic terminations for laboratory measurements of ducted silencers