Pracownik

prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko, profesor zwyczajny
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Projektowania Technologii
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 606
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2577

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste wtorek, godzina
9:30 - 11:30
606, budynek BM (z zegarem)
Pozostałe terminy
Dzień Miejsce
sobota, 18.04.2020, godzina
15:00 - 16:30
606, budynek BM (z zegarem)
sobota, 06.06.2020, godzina
15:00 - 16:30
606, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Projektowanie procesów technologicznych

Oprzyrządowanie technologiczne

Technologia i eksploatacja narzędzi skrawających

Obróbka skrawaniem

Eksploatacja maszyn

Utrzymanie ruchu maszyn

Logistyka przedsiębiorstwa

 

 Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia mechaniczna (TM) 0 z 1
2021 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 1 (SP1) 0 z 2
2020 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Logistyka przedsiębiorstwa (LP) 8 z 8
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2018 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)

2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)

Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza logistyki opakowań w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym
Analysis of packaging logistics in a selected production and commercial company
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza logistyki produkcji wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego
Analysis of production logistics in a selected production company
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza logistyki przedsiębiorstwa świadczącego usługi dotyczące odnowy środków transportu
Logistic analysis of a company providing services related to the renewal of means of transport
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza logistyki wybranego przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego
Logistics analysis of a selected production and commercial company
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza procesów logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie kolejowym
Analysis of logistics processes in a selected railway company
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Racjonalizacja gospodarki magazynowej przedsiębiorstwa serwisowego przez wdrożenie nowoczesnych procesów logistycznych
Rationalization of the service enterprise's warehouse management by implementing modern logistics processes
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Reorganizacja logistyki w aspekcie niedoborów części w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym z zastosowaniem Lean Six Sigma
Reorganization of logistics in the aspect of deficiency of parts in a selected production company using Lean Six Sigma
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Usprawnienie procesów logistycznych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
Improvement of logistics processes on the example of a selected company
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Analiza porównawcza dwóch wersji technologii wykonania części typu dźwignia
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Analiza utrzymania ruchu maszyn w wybranym przedsiębiorstwie
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Opracowanie technologii wykonania części typu korpus
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Projekt zautomatyzowanego stanowiska do spawania korpusu amortyzatora
Design of an automated station for welding the shock absorber body
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza logistycznej obsługi klienta w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
Analysis of logistic customer service in a selected production company
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza logistyki małego przedsiębiorstwa produkcyjnego
Analysis of logistics of a small manufacturing enterprise
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza logistyki zaopatrzenia wybranego przedsiębiorstwa branży metalowej
Analysis of supply logistics of a selected company in the metal industry
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza procesów i systemów logistycznych przedsiębiorstwa zagospodarowania odpadów
Analysis of processes and logistics systems of the waste management company
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza procesów logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem transportu wewnętrznego
Analysis of logistics processes in a selected company, with particular emphasis on internal transport
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Modernizacja logistyki produkcji w wybranym przedsiębiorstwie
Modernization of production logistics in a selected company
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Usprawnienie gospodarki magazynowej w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
Improving warehouse management in a selected manufacturing company
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Modernizacja procesu produkcyjnego wybranego wyrobu
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Modelowanie wariantowe wybranych części maszyn
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Zaprojektować linię technologiczną
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Inżynieria mechaniczna
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Modernizacja technologii wykonania wybranej części maszynowej
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza porównawcza obróbki wybranych profili metodą konwencjonalną oraz z zastosowaniem wycinarki laserowej
Comparative analysis of machining of selected profiles using the conventional method and using a laser cutter
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza logistyki zaopatrzenia i dystrybucji wybranej hurtowni
Analysis of supply and distribution logistics of a selected warehouse
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Modernizacja procesów magazynowych na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
Modernization of warehouse processes on the example of manufacturing company
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Modernizacja procesów obsługi zamówień na wybranym przykładzie
Modernization of order service processes on a selected example
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Projekt redukcji kosztów logistycznych przez przeniesienie linii produkcyjnej z zakładu A do zakładu B przedsiębiorstwa PAS
The project of reducing logistic costs by moving the production line from plant A to plant B of the PAS company
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Usprawnienie gospodarki magazynowej w wybranym przedsiębiorstwie
Improvement of warehouse management in the selected company
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Usprawnienie logistyki transportu w wybranym przedsiębiorstwie
Improvement of transport logistics in the selected company
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Wdrożenie systemu 5S w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
Implementation of the 5S system in the selected production company
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Zastosowanie metod i narzędzi zarządzania jakością w usprawnieniu procesów logistycznych
Application of quality management methods and tools in improving logistics processes
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza gospodarki magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego Komfort 2
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza logistyki produkcji wybranego przedsiębiorstwa
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza logistyki transportu wewnętrznego obsługującego linię produkcyjną
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza logistyki zaopatrzenia w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Koncepcja gospodarki magazynowej w wybranym przedsiębiorstwie po zmianie lokalizacji
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Metody i narzędzia zarządzania jakością w procesach logistycznych
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Nowe rozwiązania informatyczne wspomagające utrzymanie ruchu instalacji sprężonego powietrza
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Usprawnienie gospodarki magazynowej w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Usprawnienie procesów logistycznych przedsiębiorstwa branży metalowej w sferze współpracy z kontrahentami
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Wdrożenie systemu 5S w magazynie przedsiębiorstwa RADER
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Zastosowanie metodyki Kaizen do doskonalenia procesów logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie