Pracownik

prof. dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi,
Jednostka:
rada dyscypliny z poza wydziału
Adres:
ewa.magnucka-blandzi@put.poznan.pl