Pracownik

mgr inż. Ewelina Melniczak, doktorantka
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Maszyn Technologicznych
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 629
60 - 965 Poznań

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Pozostałe terminy