Pracownik

dr hab. inż. Andrzej Miklaszewski, adiunkt
Jednostka:
Instytut Inżynierii Materiałowej
Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 324
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3665

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste wtorek, godzina
11:30 - 13:00
324, budynek CMBiN
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Kompozyty na osnowie metalicznej, biomateriały, modyfikacja powierzchniowa metodami chemicznymi, elektrochemicznymi oraz wiazkowymi Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2020 Stacjonarne I Inżynieria Biomedyczna (IBM) Protetyka (PR) 0 z 2
2020 Stacjonarne I Inżynieria Materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 0 z 1
2020 Stacjonarne II Inżynieria materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 0 z 1
Wydane
Rok Opcje
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Ocena wybranych właściwości użytkowych komecyjnego rozwiązania implantologicznego stosowanego w endoprotezoplastyce stawu biodrowego
Evaluation of selected functional properties of commercial implantological solution used in hip arthroplasty
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Ocena zwilżalności utlenianych anodowo powierzchni tytanu dla zastosowań biomedycznych
Evaluation of wettability of anodized titanium surfaces for biomedical applications
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Ocena wybranych właściwości użytkowych komercyjnych rozwiązań stosowanych na implanty stomatologiczne
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Spawanie stali nierdzewnych w osłonie gazów ochronnych elektroda nietopliwą
Tungsten inert gas stainless steel welding
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Nanomateriały (NA)
Kompozyty na osnowie metalicznej tytanu
Titanium based metal matrix composites
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Nanomateriały (NA)
Spawanie stali nierdzewnych metodą plazmową
Plasma stainless steel welding