Pracownik

mgr inż. Daria Mikołajczak, doktorantka
Jednostka:
Zakład Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 334
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3658

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Pozostałe terminy