Pracownik

prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki, profesor zwyczajny
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Urządzeń Mechatronicznych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 211
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2187

Zainteresowania zawodowe

Główny nurt prowadzonych prac skupia się na projektowaniu i badaniu urządzeń mechanicznych, w których występuje zaawansowane sterowanie komputerowe. Obejmuje to badania nad zastosowaniami: metod sztucznej inteligencji, nowoczesnych metod sterowania i regulacji, systemów wizyjnych, komunikacji głowsowej, sterowania typu haptic, nowoczesnych materiałów o sterowanych właściowściach. 

 


Konsultacje


Studia stacjonarne
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Tematyka prac dyplomowych obejmuje konstrukcję i ewentualne wykonanie oraz badania:

- różnych pojazdów, tj. robotów mobilnych, w tym autonomicznych, inteligentnych itp.

- manipulatorów o różnych kinematykach i napędach, w tym chwytaków

- zautomatyzowanych albo zrobotyzowanych urządzeń i stacji produkcyjnych, montażowych i kontrolno-pomiarowych

- sterowników urządzeń, w tym mikroprocesorowych i PLC

- elementów z tzw. materiałami inteligentnymi

- różnych nowatorskich urządzeń mechatronicznychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje mechatroniczne (KM) 0 z 4
2020 Stacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN) 0 z 3
2020 Niestacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 0 z 2
Wydane
Rok Opcje
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Konstrucja małej frezarki CNC
Construction of small CNC milling machine
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Konstrukcja robota do inspekcji rur
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Konstrukcja sterownika robota do inspekcji rur
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Manipulator domowego użytku
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt frezarki sterowanej numerycznie do profili aluminiowych
The project CNC controlled millin machine for auminium profiles
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Opracowanie koncepcji i budowa robota mobilnego sterowanego telefonem komórkowym z systemem Android
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt systemu kontroli obecności produktu w kartoniku
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Konstrukcja i sterowanie urządzeniem do lewitacji magnetycznej
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Konstrukcja stanowiska do testowania oprogramowania pojazdu szynowego z wykorzystaniem techniki "Hardware-in-the-Loop".
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Konstrukcja sterownika zespołu silników komutatorowych zasilanych prądem przemiennym
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Modelowanie i zaprojektowanie systemu sterowania pneumatyczną platformą Stewarta
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt systemu sterowania pneumatyczną platformą Stewarta z użyciem akcelerometru i żyroskopu
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt zestawu hydroforowego zasilającego budynki mieszkalne
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Sterowanie proporcjonalne rozdzielaczem hydraulicznym.
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Układ automatycznego pozycjonowania zespołu żniwnego kombajnu zbożowego.