Pracownik

dr inż. Dorota Nagolska, starszy wykładowca
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Odlewnictwa
Adres:
Hala A15
ul. Piotrowo, pokój 13
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 647 5802

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
12:00 - 13:00
pok.13, hala A15
nieparzyste i parzyste czwartek, godzina
12:00 - 13:00
pok.13, hala A15
Pozostałe terminy
Dzień Miejsce
sobota, 21.09.2019, godzina
11:30 - 13:00
MC 107, budynek CMBiN
niedziela, 29.09.2019, godzina
9:45 - 11:15
MC 107, budynek CMBiN

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2020 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 1
2020 Stacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 2 (SP2) 0 z 3
2019 Niestacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Logistyka przedsiębiorstwa (LP) 3 z 4
2019 Niestacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)

2018 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)

2018 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)

2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)

Wydane
Rok Opcje
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Opracowanie systemu transportu i magazynowania odpadów w wybranym przedsiębiorstwie
Development of a waste transport and storage system in a selected enterprise
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Porównanie systemów informatycznych wspomagających ewidencjonowanie i recykling odpadów w przedsiębiorstwach przemysłowych
Comparison of IT systems supporting the recording and recycling of waste in industrial enterprises
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Zastosowanie Lean Manufacturing, jako narzędzia doskonalenia procesów w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
Application of Lean Manufacturing as a tool for process improvement in a selected manufacturing company
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Opracowanie projektu odpowietrzania formy ciśnieniowej do odlewania stopów metali nieżelaznych
The development of a project of venting pressure molds for casting non-ferrous metals alloys
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Analiza właściwości materiałów uzyskanych po procesie recyklingu MMC
Analysis of the materials properties from recycled MMC
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Analiza recyklingu wybranych opakowań zawierających metale
Analysis of recycling for selected packaging containing metals
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Opracowanie projektu usprawnień procesu produkcyjnego w wybranym przedsiębiorstwie w oparciu o system Lean Manufacturing
Drafting project of the production process improvement in a selected enterprise based on Lean Manufacturing system
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Sposoby obniżania emisji spalin przez środki transportu
Methods for reducing exhaust emissions by means of transport
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Wpływ nasycenia kształtek zbrojących na odzysk metalu w procesie recyklingu
The influence of saturation reinforcement for the metal yield in the recycling process
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Wprowadzenie systemu zarządzania środowiskiem opartego o normy ISO 14000 w małym przedsiebiorstwie
The introduction of an environmental management system based on ISO 14000 in a small enterprise