Pracownik

mgr inż. Amadeusz Nowak, doktorant
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Urządzeń Mechatronicznych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 207
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 647 5908

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Pozostałe terminy