Pracownik

dr hab. inż. Piotr Paczos, profesor PP
Jednostka:
Instytut Mechaniki Stosowanej
Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 409
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2325

Zainteresowania zawodowe

1. Konstrukcje cienkościenne - płyty, powłoki, belki.

2. Utrata stateczności oraz nośność konstrukcji.

3. MES, FSM w obliczeniach wytrzymałościowych.


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
8:20 - 9:50
409, budynek CMBiN
Pozostałe terminy
Dzień Miejsce
sobota, 14.03.2020, godzina
11:30 - 12:30
409 - studia niestacjonarne, budynek CMBiN
niedziela, 05.04.2020, godzina
11:15 - 12:45
409 - studia niestacjonarne, budynek CMBiN
sobota, 23.05.2020, godzina
10:30 - 11:30
409 - studia niestacjonarne, budynek CMBiN

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

1. Analiza wytrzymałościowa konstrukcji (pręty, wały, belki)

2. Modelowanie konstrukcji cienkościennych

3. Metoda elementów skończonych w problemach inżynierskich

4. Badania doświadczalne części knstrukcji

5. Tematy własne związane z szeroko rozumianą analizą konstrukcjiPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Inżynieria przemysłowa (IP) 0 z 2
2021 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 0 z 1
2020 Stacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 1 z 1
2020 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 1
Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Analiza połączeń modułowych paneli, stosowanych w nadwoziach pojazdów specjalnych
Analysis of connections of modular panels used in the body of special vehicles
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Analiza wytrzymałościowa zginanych profili dwuteowych z użyciem metody elementów skończonych i metody analitycznej
Strength analysis of bent I-profiles using the finite element method and analytical method
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
Badania wpływu stabilizatora na jazdę autobusu po łuku
Investigation of the effect of an anti-roll bar on the bus ride along the arc
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
Badanie wpływu hydrostatycznego i hydrokinetycznego układu napędu wentylatora chłodnicy na zużycie paliwa w autobusach miejskich firmy Solaris
Study of the hydrostatic and hydrokinetic influence of the cooler fan drive system on fuel consumption in Solaris city buses
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Analiza wytrzymałościowa odsadni wioślarskich
Strength analysis of rowing outriggers
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Obliczenia wytrzymałościowe oraz badania doświadczalne belek ceowych o niestandardowych przekrojach poprzecznych zgodnie z normą Eurokod 3
Strength calculations and experimental tests of C-beams with non-standard cross-sections according to the Eurocode 3 standard
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Projekt urządzenia do badania ścieralności podłogi z uwzględnieniem zmiany zespołu jezdnego tarczy
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Stateczność miejscowa belek cienkościennych o zmodyfikowanych przekrojach poprzecznych
Local stablility of thin-walled beams with modified cross-sections
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
Analiza wytrzymałościowa wału napędowego autobusu miejskiego
Strength analysis of the drive shaft a city bus
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Badania analityczne, numeryczne i stanowiskowe osi pojazdu szynowego
Analytical, numerical and experimental investigation of the axis of a rail vehicle
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Wytrzymałość obręczy do koszykówki wraz z jego mocowaniem
Strength basketball hoop with its fixing
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja oraz analiza komputerowa z wykorzystaniem „silnika” Unity, ramy pojazdu trójkołowego
Design and computer analysis by using Unity engine, of Tyree Wheel recumbet bicykles frame
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Obliczenia wytrzymałościowe belek o dowolnym przekroju poprzecznym
Strength calculations of beams to any cross-section
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Projekt części konstrukcji szkieletu autobusu pod mocowanie haka do przyczepy
The project part of the frame structure of the bus under fixing hook trailer
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Utrata statecznosci belki trójwarstwowej z rdzeniem trapezowym
Loss of stability of the three-layer beams with trapezoidal core
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Projekt stanowiska do badania skręcania belek cienkościennych kształtowanych na zimno
Project test stand for testing torsion of cold formed thin-walled beams