Pracownik

Leszek Paetz, specjalista
Jednostka:
Instytut Mechaniki Stosowanej
Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 019
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3571