Pracownik

dr hab. inż. Paweł Pawlewski,
Jednostka:
rada dyscypliny z poza wydziału
Adres:
pawel.pawlewski@put.poznan.pl