Pracownik

mgr inż. Roman Popielewski, starszy specjalista
Jednostka:
Instytut Mechaniki Stosowanej
Zakład Mechaniki Technicznej
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 427
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2598