Pracownik

dr inż. Michał Rogalewicz, asystent
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 305
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2798

Zainteresowania zawodowe

Zarządzanie jakością, metody statystyczne w zarządzaniu jakością, statystyczne sterowanie procesami, wielowymiarowe metody statystyczne, metody Data Mining


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
11:45 - 13:15
305, budynek BM (z zegarem)
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Zarządzanie jakością, metody statystyczne w zarządzaniu jakością, statystyczne sterowanie procesami, doskonalenie procesów, kontrola jakości, metody Data Mining, metody planowania eksperymentów (DOE)Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 1 (SP1) 3 z 3
2020 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 1
2020 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 1 z 1
2020 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 3
Propozycje
Rok Opcje
2017 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)

Wydane
Rok Opcje
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Do ustalenia
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Do ustalenia
2021 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Do ustalenia
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Doskonalenie systemu produkcyjnego za pomocą wybranych narzędzi Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym
An improvement of production system with the use of chosen Lean Manufacturing tools in production enterprise
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Zastosowanie praktyk 5S w wybranym przedsiębiorstwie
5S practices use in chosen company
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Doskonalenie procesu składania drzwi z zastosowaniem wybranych narzędzi Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie produkującym drzwi specjalistyczne
Improving of door assembly process with the use of chosen Lean Manufacturing tools in the company manufacturing specialised doors
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Do ustalenia
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Do ustalenia
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Badanie satysfakcji klientów przedsiębiorstwa branży stalowej
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Doskonalenie systemu produkcyjnego z zastosowaniem wybranych narzędzi Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Doskonalenie wybranego procesu produkcyjnego z zastosowaniem metodyki DMAIC
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Projekt i ocena stanowiska laboratoryjnego z zakresu statystycznego sterowania procesami technologicznymi
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
0
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
0
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Doskonalenie procesów kontroli połączeń śrubowych z zastosowaniem metod statystycznych
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Doskonalenie procesu wytwarzania wybranego wyrobu z zastosowaniem instrumentów zarządzania jakością
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Opracowanie katalogu wad dla procesu produkcji obudowy przekładni kierowniczej MLB
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Doskonalenie procesów sterowania jakością w jednostce Oberflächenteam w Volkswagen Poznań