Pracownik

dr inż. Marek Rybicki, starszy wykładowca
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Obróbki Skrawaniem
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 618
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2608

Zainteresowania zawodowe

1) Tendencje w obróbce ubytkowej (skrawaniem i erozyjnej)
2) Dobór narzędzi i parametrów skrawania
3) Jakość powierzchni, wydajność i trwałość ostrza w obróbce skrawaniem


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
9:00 - 10:30
, hala 20
Studia niestacjonarne
Dzień Miejsce
sobota, 24.03.2018, godzina
11:30 - 13:00
605, budynek BM (z zegarem)
niedziela, 29.04.2018, godzina
13:30 - 15:00
605, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

1) Rzeczywista chropowatość powierzchni obrobionej w różnych warunkach i jej teoretyczne prognozowanie
2) Praktyczne porównanie efektów obróbki różnymi narzędziami np. frezami z krawędziami przerywanymi i falistymi
3) Powstawanie błędów kształtu w obróbce skrawaniem i ich kompensacja metodą korekcji toru ostrza
4) Sposób realizacji i efekty frezowania ze zmiennymi parametrami skrawania na krzywoliniowej drodze posuwu
5) Dobór narzędzi, parametrów skrawania i strategii usuwania materiału w celu skrócenia czasu obróbki, lepszej jakości powierzchni i większej trwałości ostrza
6) Teoretyczny wielokryterialny dobór parametrów skrawania np. metodą programowania liniowego
7) Konstrukcja wybranych uchwytów narzędziowych i oprzyrządowania aparaturyPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2019 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 4
2018 Stacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 1 z 1
2018 Niestacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 1 z 1
2018 Niestacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 3 z 3
Propozycje
Rok Opcje
2019 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2017 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wykonanie i badanie oświetlenia LED na obiektywie mikroskopu stereoskopowego
Making and testing of LED lighting on lens of stereo microscope
Wydane
Rok Opcje
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Konstrukcja i wykonanie dysz do gazowego systemu chłodzenia strefy skrawania
Construction and making of nozzles for gaseous cooling system of cutting zone
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Konstrukcja uchwytu obróbkowego do frezowania noża tnącego maszyny rolniczej
Construction of workpiece holder for milling of agricultural machine cutting knife
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Obciążenie siłowe podczas frezowania walcowego frezami o różnej geometrii ostrzy
Force load during peripheral milling by mills with various geometry of cutting edges
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Struktura geometryczna powierzchni obrobionej po frezowaniu walcowym frezami o różnej geometrii ostrzy
Machined surface texture after peripheral milling by mills with various geometry of cutting edges
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wpływ parametrów skrawania na błędy kształtu i trwałość ostrza po toczeniu powierzchni przerywanej
Influence of machining parameters on form errors and tool life after turning of interrupted surface
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Chropowatość teoretyczna i rzeczywista powierzchni obrobionej po frezowaniu walcowym i czołowym stopu żaroodpornego
Theoretical and real machined surface roughness after circumferential and face milling of heat resistant alloy
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Minimalna grubość warstwy skrawanej i prognozowanie chropowatości różnych materiałów obrabianych po toczeniu
Minimal thickness of cut and and roughness forecasting of various work materials after turning
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wpływ rodzaju ostrza skrawającego na jego trwałość i ekonomikę obróbki
Influence of cutting edge kind on its life and machining economics
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Zadziory krawędzi powierzchni obrobionej po frezowaniu walcowo-czołowym stopu aluminium
Burrs on machined surface edges after end milling of aluminum alloy
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Porównanie wybranych sposobów obróbki skrawaniem otworów przelotowych w stali konstrukcyjnej C45
Comparison of selected machining methods of through holes in the C45 constructional steel
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wpływ warunków elektroerozyjnego wycinania drutem na jego efekty jakościowe i ekonomiczne
Influence of wire electrodischarge machining conditions on its quality and economics effects
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Chropowatość powierzchni obrobionej po frezowaniu walcowym i czołowym stopu Waspaloy
Machined surface roughness after peripheral and face milling of the Waspaloy alloy
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Dobór wymiarów przerw na ostrzach obwodowych frezów z punktu widzenia chropowatości powierzchni obrobionej
Selection of inerruptions dimensions on circumferential cutting edges of mills from the point of view of machined surface roughness
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Wybór ostrza i ustawienia osi głowicy frezowej w procesie wykończeniowego frezowania czołowego
Selection of wedge and position of face mill axis in finish face milling process