Pracownik

Jacek Scholz, starszy technik
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Inżynierii Produkcji
Adres:
Hala 21
ul. Berdychowo
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2744