Pracownik

mgr inż. Mateusz Sopata, doktorant
Jednostka:
Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 334
60 - 965 Poznań

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Pozostałe terminy