Pracownik

dr hab. inż. Beata Starzyńska, adiunkt
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 306
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2741

Zainteresowania zawodowe

Inżynieria jakości, narzędzia i metody zarządzania jakością w zastosowaniach praktycznych (projektowanie dla jakości, rozwiązywanie problemów w procesach produkcyjnych, doskonalenie organizacji pracy i procesów), naukowa organizacja i zarządzanie, nowoczesne metody i techniki zarządzania, zarządzanie zorientowane na procesy, modelowanie i analiza procesów przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, organizacje uczące się, zarządzanie wiedzą, koncepcje zarządzania, integracja koncepcji zarządzania.


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste środa, godzina
11:45 - 13:15
306, budynek BM (z zegarem)
Pozostałe terminy
Dzień Miejsce
niedziela, 22.03.2020, godzina
11:15 - 12:45
306, budynek BM (z zegarem)
sobota, 09.05.2020, godzina
11:15 - 12:45
306, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Vide informacja o zainteresowaniach naukowych.Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 1
2021 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 1 (SP1) 0 z 2
2020 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 3
2020 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)

Wydane
Rok Opcje
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Auditowanie przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania jakością, środowiskowego oraz bhp z zastosowaniem wybranego oprogramowania
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Auditowanie przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania jakością, środowiskowego oraz bhp z zastosowaniem wybranego oprogramowania
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Analiza niezgodności w procesie montażowym wyrobu dla klienta branży motoryzacyjnej
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Analiza literatury z zakresu zarządzania jakością w kontekście terminologicznym
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Audyt HLG jako narzędzie oceny zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Czynnik ludzki oraz aspekty społeczne w kontekście zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Ocena świadomości ekologicznej pracowników przedsiębiorstwa produkcyjnego
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Ocena świadomości jakościowej pracowników w przedsiębiorstwie produkcyjnym
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Standaryzacja opakowań jako czynnik zwiększania wydajności procesu produkcyjnego wyrobów farmaceutycznych
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Temat w opracowaniu
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Źródła informacji do oceny spełniania wymagań odbiorcy tub opakowaniowych
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Doskonalenie narzędzia HLG wspierającego proces audytu