Pracownik

dr hab. inż. Beata Starzyńska
adiunkt
Jednostka:
Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 306
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2741

Zainteresowania zawodowe

Inżynieria jakości, narzędzia i metody zarządzania jakością w zastosowaniach praktycznych (projektowanie dla jakości, rozwiązywanie problemów w procesach produkcyjnych, doskonalenie organizacji pracy i procesów), naukowa organizacja i zarządzanie, nowoczesne metody i techniki zarządzania, zarządzanie zorientowane na procesy, modelowanie i analiza procesów przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, organizacje uczące się, zarządzanie wiedzą, koncepcje zarządzania, integracja koncepcji zarządzania.


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
15:00 - 16:30
306, budynek BM (z zegarem)
Studia niestacjonarne
Dzień Miejsce
sobota, 16.12.2017, godzina
15:10 - 16:40
306, budynek BM (z zegarem)
niedziela, 21.01.2018, godzina
11:30 - 13:00
306, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Vide informacja o zainteresowaniach naukowych.Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2018 Stacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 2 z 2
2018 Stacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 1 (SP1) 2 z 2
2018 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 4
2018 Niestacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 1 z 4
Propozycje
Rok Opcje
2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)

2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)

2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)

Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2017 106714 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Analiza porównawcza systemów badania satysfakcji klientów przedsiębiorstw motoryzacyjnych na przykładzie usług serwisowych
Comparative analysis of the customer satisfaction evaluation systems in automotive industry
2017 111333 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Badanie przydatności metod i narzędzi jakości w praktyce przedsiębiorstw
Survey research on quality methods and tools usefulness in enterprise practice
2017 104874 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Badanie przydatności wybranych narzędzi zarządzania jakością w metodzie 8D
The study of usefulness of selected quality management tools in the 8D method
2017 111236 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Badanie satysfakcji klienta w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym
Customer satisfaction survey in the production and service enterprise
2017 111249 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Efekt synergii w pracy zespołu
Synergy effect in teamwork
2017 108253 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Koncepcja wizualizacji cech wybranych narzędzi jakości na potrzeby implementacji w systemie edukacyjnym
Conception of visualisation of quality tools characteristics for the purpose of implementattion in education system
2017 111200 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakościa (ZJ)
Wskaźniki efektywności działań w obszarach HUMAN LEAN GREEN
Effectiveness indexes of activities in scope of HUMAN LEAN and GREEN domain
2018 121123 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Projekt auditu środowiskowego na potrzeby implementacji w narzędziu informatycznym HLG
2018 121053 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Testowanie narzędzia informatycznego do zarządzania kompetencjami pracowników w MŚP
2018 121172 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Badanie poziomu zgodności operatorów w kontroli sensorycznej
2018 121173 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Badanie poziomu zgodności operatorów w kontroli sensorycznej
2018 113447 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Nowoczesne sposoby motywowania pracowników oraz ocena systemu motywacyjnego w wybranej firmie
New motivation methods and the evaluation of the motivation system in selected company